Sökning: "jörgen norberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden jörgen norberg.

  1. 1. Kompetensutveckling och lärande på SSAB Oxelösund AB – en fallstudie.

    Magister-uppsats, Mälardalens högskola/EkonomihögskolanMälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

    Författare :Jörgen Norberg; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER