Sökning: "jörgen skoog"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden jörgen skoog.

 1. 1. Software re-engineering : a legacy application to create more manageable source code

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap

  Författare :Jörgen Skoog; [2004]
  Nyckelord :Mekaniska verkstädernas riksförbund; Programutveckling; Källkod; StålSpec 2000;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Web-based database solution : Drivhuset Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU)

  Författare :Jörgen Skoog; Daniel Karlsson; [2003]
  Nyckelord :Drivhuset; Gränssnitt; Statistik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Akustisk ekoutsläckare

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för signalbehandling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för signalbehandling

  Författare :Jörgen Nordberg; Joakim Skoog; [1996]
  Nyckelord :akustiska ekovägen; Digital Signal Processor;

  Sammanfattning : This Masters thesis report evaluates a method of acoustic echo cancellation in a hands-free mobile phone system. The method uses an adaptive subband filter architecture to get a faster convergence rate and adaptive FIR filters that are easy to handle. LÄS MER