Sökning: "jämställdhet"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet jämställdhet.

 1. 1. Jämställdhet i bolagsstyrelser – Framtidens vinnare? : En studie om faktorer som påverkar den genomsnittliga könsfördelningen i styrelser bland bolag på Stockholmsbörsen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Alice Eriksson; Hjalmar Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Gender equality; Gender quotation; Board; Board of directors; Listed companies; The Swedish Code of Corporate Governance; Jämställdhet; Könskvotering; Bolagsstyrelser; Styrelseledamöter; Koden; Börsnoterade bolag;

  Sammanfattning : Problemformulering: Jämställdheten i bolagsstyrelser debatteras flitigt och företag jobbar aktivt med att öka andelen kvinnor. Inflödet av nya bolag och utflödet av bolag från Stockholmsbörsen påverkar andelen kvinnor i styrelserna totalt och denna effekt är inte tidigare analyserad. LÄS MER

 2. 2. Striden mot genusborgen : En karaktärsanalys om reproduktion/ ifrågasättande av genussystemet i två kapitelböcker för unga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Rum 213; Nidstången; gender system; gender theory; character analysis; pupils identity creation; children s literature; Rum 213; Nidstången; genussystem; genusteori; karaktärsanalys; elevers identitetsskapande; barnlitteratur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att, utifrån ett genusteoretiskt perspektiv, beskriva hur genussystemet upprätthålls eller ifrågasätts i böckerna Nidstången och Rum 213, vilka är de verk barn i årskurs 4-6 läser frekvent i sin fria läsning. Detta mot bakgrunden att skolans värdegrundsuppdrag är att arbeta för jämställdhet mellan könen och att elevers identitetsskapande påverkas av den skönlitteratur de läser. LÄS MER

 3. 3. How Women’s Economic Empowerment program affects financial literacy : A qualitative study from the Philippines

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hanna Wide; Alice Wide Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Microfinance; Empowerment; Gender; Financial Literacy;

  Sammanfattning : Women’s empowerment and gender equality contribute to the achievement of a sustainable world according to United Nations and Agenda 2030. Previous research highlights the impact of microfinance program on women’s empowerment. Through a lack in previous research, the aim of this report emerged. LÄS MER

 4. 4. Jämställdhet i den fysiska planeringen : Ett arbete om jämställdhet i den fysiska planeringen i Jönköpings kommun

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Ebba Bergsman; Vendela Johansson; [2019]
  Nyckelord :Jämställdhet; social hållbarhet; fysisk planering; feminism; Jönköpings kommun;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate how Jönköping municipality adapts gender equality in physical planning and in what way the spatial planning could promote an equal development of society. The thesis is based on qualitative methods, where we performed four qualitative interviews and a document analysis of Jönköping’s digital overview plan (2016). LÄS MER

 5. 5. The best place to be young and a female : a study about gender equality in Rwanda

  Kandidat-uppsats, Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Aniella Beaulier; [2019]
  Nyckelord :Gender equality; women in Rwanda; young adults;

  Sammanfattning : Fältstudiens syfte har varit att analysera och beskriva jämställdhets effekter på den unga generationen i dagens Rwanda. Min uppsats utfördes med en kvalitativ ansats där intervjuer har varit centrala som metod för att samla in mitt material och data. LÄS MER