Sökning: "jack the ripper"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden jack the ripper.

 1. 1. En nattlig resa mot det heliga bröllopet : En studie av indivduationsprocessen i Michael Romkeys roman I, Vampire

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Tommy Törnsten; [2017]
  Nyckelord :Romkey; Jung; von Franz; Campbell; individuationsprocess; mandala; vampyr; psykoanalys; hermeneutik;

  Sammanfattning : This study attempts to find out if a reading of Michael Romekys novel I, Vampire through the theories presented by psychoanalyst C. G. Jung adds anything to the understanding of the novels narrative. LÄS MER

 2. 2. VANDRING I SKRÄCKENS TECKEN - En semiotisk analys av Jack the Ripper-vandringar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Josefin Pettersson; [2016-02-19]
  Nyckelord :semiotik; morbidturism; postmodernitet; skräckvandring;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine the communication of two different websites which belongs to two different companies that offers Jack the Ripper walking tours. These tours are a kind of horror walk that takes place in Whitechapel, London, and departs multiple times a day, almost every daythe year around. LÄS MER

 3. 3. Elever och källkritik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Mikael Törnkvist; [2009]
  Nyckelord :källkritik; gymnasieelever; historia;

  Sammanfattning : Jag ville undersöka om man kan använda en PowerPoint somläromedel för att elever ska få kunskap om och förstå vikten avkällkritik. Jag ville få svar på hur eleverna resonerar när de hittarkontrasterade källor som berättar om samma sak men ur olikasynpunkt. LÄS MER