Sökning: "jack"

Visar resultat 1 - 5 av 198 uppsatser innehållade ordet jack.

 1. 1. DEVELOPING A FURNITURE TEST MACHINE ACCORDING TO NATIONAL STANDARDS : ENSURING QUALITY AND CREDIBILITY FOR THE SMEES IN SOUTH AFRICA

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Marcus Berglund; Martin Karlgren; [2019]
  Nyckelord :South Africa; SMMEs; Furniture; Test machine; Standards;

  Sammanfattning : In South Africa where the unemployment is immense, Small Micro and Medium enterprises (SMMEs) provide more than half of all job opportunities. Furntech, a non-profit organisation that works with vocational training and incubation within the furniture manufacturing sector in South Africa, wants to expand their testing laboratory with a machine to test mattresses according to local standards. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av en gång- och cykeltunnel -En upplevelsestudie av gång- och cykeltunneln under Väsbygatan och järnvägen i Sala

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Pernilla Bernhardsson; Jack Larsson; [2019]
  Nyckelord :Gång- och cykeltunnel; barriär; upplevelse; rädsla och oro; trygghet; platsidentitet och;

  Sammanfattning : Som en del av Stockholm-Mälarregionen växer Sala, detta innebär ett ökat behov av bostäder och bland annat Norrmalm har pekats ut för bostadsutveckling. Järnvägen är dock en barriär som måste övervinnas då Norrmalm ligger norr om järnvägen. LÄS MER

 3. 3. Modell-Baserad Testning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Michael Ong; Jack Mao; [2019]
  Nyckelord :Modell-Baserad Testning; Model-Based Testing; MBT; Manuell testning; Automatiserad testning; UML; JUnit; Cameo Enterprise Architecture; MBTSuite; GraphWalker; GW4E;

  Sammanfattning : Under två decennier har utvecklare inom mjukvarutestning utvecklat testtekniken Modell-baserad testning. Tekniken bygger på att man genererar testfall från en modell (tex i UML), istället för att manuallet skriva testfall. Detta kan göra testprocessen mer effektiv, vilket leder till att mer arbeten kan göras på kortare tid. LÄS MER

 4. 4. Offentligt bankstöd en nödvändig åtgärd?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Andréas Andersson; Jack Franzén; [2019]
  Nyckelord :Banking crisis; bank support; economic growth; investment; household consumption; Business and Economics;

  Sammanfattning : Three matters are investigated in this bachelor thesis. First it assess wether banking crises have a negative effect on a country’s economy. Secondly it evaluates if bank support can cushion this potential adverse effect. Thirdly it analyzes if bank support has a positive effect up to a certain level before it starts to decline. LÄS MER

 5. 5. Ljudintensitet i FPS-spel : Hur upplever spelare skillnader i vapenljuds intensitet i relation till skada?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jack Lindgren; Robert Persson; [2019]
  Nyckelord :ljudintensitet; ljuddesign; psykoakustik; datorspel; FPS-spel; perception;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar besvara frågan hur spelare upplever skillnader i vapenljuds intensitet i relation till skada, d.v.s om ett vapenljud med högre ljudintensitet uppfattas göra mer skada än ett ljud med lägre intensitet. LÄS MER