Sökning: "jacob nielsen"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden jacob nielsen.

 1. 1. Utvärdering av gränssnittet hos en VOD-tjänst : En undersökning av användbarhetsproblem hos Netflix’ gränssnitt med hjälp av en lätt modifikation av Jacob Nielsens ”usability heuristics”

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Carina Johansson; Robert Grundström; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : For better understanding of how users interact with the video on demand service Netflix a study was conducted in 10 Swedish households. This study is based on the well-established heuristic evaluation method of Jacob Nielsen, which we modified slightly by letting the users to act as “evaluation experts” and informing them about the heuristic rules of thumb during the evaluation process. LÄS MER

 2. 2. Användbarhet på Södertörns högskolas hemsida : Hur förhåller sig Södertörns högskolas hemsida till användbarhet?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Martin Markström Lindgren; [2011]
  Nyckelord :iso 9241-11; usability; jacob nielsen; iso 9241-11; användbarhet; jacob nielsen;

  Sammanfattning : Användbarhet är idag en del av människa-dator interaktion som bl.a. Södertörns högskola satsar på att lära ut. Syftet med denna undersökning är att belysa användbarheten på Södertörns högskolas hemsida. LÄS MER

 3. 3. EN HANDLEDNING I DESIGN- OCH STRUKTURUTVECKLINGSFASEN AV EN WEBBPLATS : Med fokusering på användbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

  Författare :Eric Borgström; Dan Tegenstam; [2007]
  Nyckelord :Användbarhet; CSS; HTML; webbsida; webbutveckling;

  Sammanfattning : There are a huge number of books and articles written in the field of usability and about the art of giving the user the opportunity to find the information he is trying to reach while browsing the website. The writers of these books are handling guidelines that are recommended to be followed, as well as describing their own views, ideas and theories of the subject. LÄS MER

 4. 4. Webbplatser för alla : Om tillgängligheten på folkbibliotekens webbplatser

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Eva Tingberg; Erik Åberg; [2006]
  Nyckelord :tillgänglighet; webbplatser; webbsidor; folkbibliotek; Internet; Documentation; information; library science; archivistics; Arkiv- och bibliotekskunskap; dokumentation; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis is to study if the websites of the Swedish public libraries are accessible to all people. According to the library law all people must have access to the public libraries and their information services. LÄS MER

 5. 5. Sveriges Radio - Public Service : Den digitala vägen till nya användare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, teknik och design

  Författare :Katarina Cooper; [2006]
  Nyckelord :Streaming; on demand; radio; analog; webbradio;

  Sammanfattning : The purpose of this report was to study how the Swedish radio channel Sveriges Radio (SR) website changed over time. What are the differences between various media websites? How many people listen to normal and web-radio and what are the differences between the various services offered on the SR website?Reports from the BBC, Statistics Sweden, Mediavision and the Swedish National Post and Telecom Agency were compared. LÄS MER