Sökning: "jag om 20"

Visar resultat 1 - 5 av 422 uppsatser innehållade orden jag om 20.

 1. 1. I och för sig i sig : En grammatikaliseringsstudie av uttrycket i och för sig

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Matilda Edgren; [2019]
  Nyckelord :i och för sig; grammatikalisering; syntaktisk reanalys; semantisk omtolkning;

  Sammanfattning : I en artikel i SAOB författad år 1933 beskrivs uttrycket i och för sig som en prepositionsfras med funktionen att framhålla hur någonting är beskaffat i sig självt. Vid sidan av i och för sig nämns variationsmöjligheterna i och för sig själv, i sig och i sig själv. LÄS MER

 2. 2. Kunimodellen : En utbildningsmodell för signaltekniker på Roslagsbanan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Johanna Kuniholm; [2019]
  Nyckelord :Accelerated learning; workplace learning; life-long education; collegial learning; automatic train control; Accelererat lärande; lärande på arbetsplatsen; livslångt lärande; kollegialt lärande; automatisk tågkontroll;

  Sammanfattning : För att kunna hitta och åtgärda signalfel på Roslagsbanan i Stockholm är det viktigt att de tekniker som arbetar med signalsystemet har rätt kunskaper och känner sig trygga i hur systemet fungerar. En del av säkerhetssystemet på Roslagsbanan kallas ATC (automatic train control) och ger tågföraren information om var tåget framför befinner sig, vilket besked nästa signal ger och hur växlar och vägbommar står. LÄS MER

 3. 3. Gravfält och byar - En komparativ undersökning av sex gravfält från Värend

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Albion Rexhepi; [2019]
  Nyckelord :Gravefield; Burial ground; Nordic iron age; Nordic bronze age; Village; Farm; Värend; Gravfält; Järnåldern; Bronsåldern; Byar; Gårdar;

  Sammanfattning : Abstract Gravfält och byar - En komparativ undersökning av sex gravfält från Värend. Gravefields and villages - A comparative analysis of sex gravefields from Värend. Abstract   The basis that this study stands on, is that iron age-gravfields represents nearby village communities. LÄS MER

 4. 4. Vad är anledning till att det framkommer konflikter mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och hur undviker man dessa?

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Antoneta Gega; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om miljön på en arbetsplats, förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagagaren. Det interna i företaget. För att kunna ta reda på det valde jag att använda mig av kvantitativ forskning, där jag gjorde en enkätundersökning baserat på åtta frågeställningar. Samt genom kvalitativ metod. LÄS MER

 5. 5. “Fuck it, sorry boys, jag mår skit” : En intervjustudie av unga killars vänskapsrelationer och samtal om känslor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Annika Kronberg; Anton Vikström; [2019]
  Nyckelord :maskulinitet; vänskapsrelationer; känslohantering;

  Sammanfattning : Denna studie riktar ljuset mot unga killars känsloliv och behov av emotionella samtal, samt hur detta präglas av manlighetsnormer. Tidigare forskning har visat att unga killars vänskapsrelationer påverkas av maskulinitetsnormer vilket begränsar killars känslouttryck och förmåga att prata om känslor. LÄS MER