Sökning: "jaget"

Visar resultat 1 - 5 av 265 uppsatser innehållade ordet jaget.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av professionell grupphandledning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Liisa Linna; Stina Malmqvist; [2019]
  Nyckelord :omvårdnadshandledning; professionell grupphandledning; sjuksköterska; stöd; upplevelser; clinical supervision; clinical group supervision; experiences; nurse; support;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeyrket är in i sin kärna ett emotionellt arbete, vilket skapar behov av stöd. Professionell grupphandledning är en stödmekanism där reflektionen är en central komponent. Reflektion inom ramen för en professionell handledningsgrupp innebär förutom stöd även en möjlighet till ny kunskap för deltagarna. LÄS MER

 2. 2. Vem ringer jag när jag inte vill leva längre? : En narrativ analys av det sociala umgängets relevans för kampen mot psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbete; Linköpings universitet/Socialt arbete

  Författare :Sally Rindebratt; Armina Basovic; [2019]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; socialt nätverk; omgivning; stigmatisering; återhämtning; socialt arbete; narrativ; narrativ analys;

  Sammanfattning : Att bemöta psykisk ohälsa i människobehandlande organisationer är vanligt förekommande. För den professionella är det viktigt att ha en förståelse för vilka möjligheter och begränsningar som individen står inför. Detta för att kunna erbjuda ett gott bemötande och göra en rättvis bedömning. LÄS MER

 3. 3. ”Allt händer liksom samtidigt” : En kvalitativ intervjustudie om gymnasieelevers upplevelse av stress

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Patricia Björkström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna produktionsuppsats syftar till att undersöka gymnasieelevers upplevelser av stress. För att kunna svara mot vårt syfte har vi därför valt att besvara följande frågeställningar;Hur beskriver gymnasieelever deras stress, vad uppger gymnasielever vara orsaken till deras upplevda stress samtvilka strategier gymnasieelever har för att hantera den upplevda stressen? Tidigare forskning beskriver ohälsa som ett fenomen som ökat bland unga, där stress är en faktor. LÄS MER

 4. 4. Det digitala jaget : En sociologisk studie om hur sociala medier formar unga kvinnors identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Kajsa Forssberg; [2019]
  Nyckelord :Sociala medier; identitet; identitetsskapande; unga kvinnor; representation.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att belysa hur sociala medier bidrar till att forma unga kvinnorsidentitet med fokus på följande frågeställningar: Hur upplever unga kvinnor att sociala medier påverkar dem, hur framställer sig unga kvinnor på sociala medier och hur väl upplever unga kvinnor att deras identitet på sociala medier speglar dem när de är offline. Studiens teoretiska ramverk har utgått ifrån Ervin Goffmans (2014) dramaturgiska perspektiv samt Judith Butlers(2007) performativitetsteori. LÄS MER

 5. 5. Jakten på en identitet : En intervjustudie om studenters upplevelser in i en yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Daniel Nilsson; Linus Bouvin; [2019]
  Nyckelord :Identitet; identitetsskapande; yrkesidentitet; Biografiskt lärande; Symbolisk interaktionism; Rolltagande; Jaget;

  Sammanfattning : Jakten på en identitet En intervjustudie om studenters upplevelser in i en yrkesroll   Daniel Nilsson och Linus Bouvin   Arbete är en central del av människans liv och har betydelse för identiteten. I dagens samhälle byter vi arbete mer ofta än som var fallet förr i tiden. LÄS MER