Sökning: "jaktturism"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet jaktturism.

 1. 1. Jaktturismen i Småland : En induktiv studie om marknadsföringsaktiviteter av småländsk jaktturism

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Iza Täck; [2020]
  Nyckelord :Jaktturism; marknadsföring; brand image; jakt; jaktresor;

  Sammanfattning : Jakt har varit en viktig del av Sverige sedan stenåldern, även om dess karaktär har förändrats sedan dess. Eftersom jakt länge har varit en uppenbar del av Sverige uppstod intresse för fenomenet jaktturism. Studien fokuserar på jaktturism i Småland, ett landskap som det inte har skrivits så mycket om när det gäller jakt. LÄS MER

 2. 2. Jaktturism och jaktkultur i Värmland : En studie om ömsesidiga effekter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Amanda Olofsson; Sanna Jansson; [2020]
  Nyckelord :jakt; jakturism; jaktkultur; jaktetik; naturturism; landsbygd;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to understand how increased hunting tourism can affect a long-existing hunting culture in a region. To answer the purpose, the region of Värmland was chosen and then the research questions were designed; What is the existing hunting culture like in Värmland? And what impact can hunting tourism have on the existing hunting culture in the region of Värmland?  The study is based on social constructivism as a science theoretical focus. LÄS MER

 3. 3. Jaktturismen i Sverige : en multipel fallstudie om företagares mål och resurshantering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Henrik Nobel; Viktor Ånöstam; [2017]
  Nyckelord :jaktturism; jakt; lönsamhet; resurs; resurshantering; mål; vilt;

  Sammanfattning : Jaktturismen är en växande industri och flera indikatorer pekar på att branschen kommer fortsätta växa. Jaktturism innebär att företag som kontrollerar jakträtten för en mark säljer en jaktupplevelse i olika former till kunder. LÄS MER

 4. 4. Älgturism : En kvalitativ studie av ett högvilt som turismresurs

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Marika Bergsten; Karin Edsberger; [2012]
  Nyckelord :Viltturism; älgpark; jaktturism;

  Sammanfattning : Bakgrund: Älgen, ett av våra högvilt i de svenska skogarna, är inte längre bara ett jaktbyte och trafikfara. Älgen har idag kommit att i allt högre grad kommersialiseras och användas som en turistisk resurs på olika sätt, vilket vi ser som intressant att belysa. LÄS MER