Sökning: "jamilla"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet jamilla.

 1. 1. Lösenordshantering bland anställda på IT-företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Jamilla Johansson; Fredrik Bongcam; [2020]
  Nyckelord :information security; password; password security; password usage; IT companies; employees; PMT; CIA; informationssäkerhet; lösenord; autentisering; lösenordshantering; IT-företag; anställda; PMT; CIA;

  Sammanfattning : In 2019 over 60% of Swedish companies had their business processes digitalized, which mean that they need to protect the digitalized data and information. A common method for protecting digital information and data is by using authentication methods. One authentication method is by using passwords. LÄS MER

 2. 2. Veck, volym - Varelse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Jamilla Strömberg; [2019-07-12]
  Nyckelord :Textil; Kläder; Formgivning; Steneby;

  Sammanfattning : This thesis is a description of my exam work. It was a material exploration, with folds and volume as a starting point, and the idea of a creature. I was sculpting with textile on a body. Technics were formerly smocking and hand stitching. LÄS MER

 3. 3. Lagförslagsgranskning: en tandlös tiger? : En komparativrättslig studie om lagförslagsgranskning i Sverige och Nederländerna

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jamilla Bibo; Saly Salem Habib; [2018]
  Nyckelord :Judicial preview; Law proposals; Comparative public law; Council of State; Lagrådet; Raad van State; Sweden; The Netherlands;

  Sammanfattning : This comparative legal thesis discusses abstract judicial preview in Sweden and the Netherlands. Both countries have Councils of State in place that are tasked with advising government on legislation and governance to maintain a congruent judicial system. LÄS MER

 4. 4. Ett monumentalt misslyckande : En diskursanalys av veteranmonumentet Restare

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Jamilla Charlotte Bibo; [2017]
  Nyckelord :Diskursanalys; Legitimering; Sociosemiotik; Semiotiska landskap; Monument; Restare;

  Sammanfattning : Ett monument hyser samhällets kollektiva värderingar och ideal. I denna studie undersöks hur olika aktörer tillskriver betydelser till det kontroversiella svenska veteranmonumentet Restare i texter. LÄS MER

 5. 5. Med hänsyn till barnets bästa? : Om Dublinförordningen och ensamkommande flyktingbarn samt barn med vårdnadshavare i den svenska asylprocessen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Jamilla Lind Karlberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractThe responsibility to manage migration to Europe is becoming an increasingly important issue. The agreement of a Common European Asylum System (CEAS) is an ever ongoing debate. Today there is nearly 60 million refugees in the world, and many of these are children. LÄS MER