Sökning: "janny"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet janny.

 1. 1. Socialtjänstens och polisens syn på brottsförebyggande samverkan kring ungdomsbrottslighet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Janny Wallström; [2020]
  Nyckelord :cooperation; juvenile delinquency; prevention work; social service; police; ungdomsbrottslighet; samverkan; brottsförebyggande; socialtjänst; polis; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Studien handlar om hur polis och socialtjänst i Malmö Stad samverkar kring ungdomsbrottslighet. Frågeställningen utgår ifrån hur myndigheternas uppfattningar av deras samverkan är, hur de samverkar, vilka insatser och metoder som används samt vilka insatser som anses ges bäst resultat. LÄS MER

 2. 2. "Real men do not eat grass!"-

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Teresa Sepulveda; Janny Tatiana Sörensen; [2013-01-30]
  Nyckelord :kropp; matvanor; tallriksmodellen; kultur;

  Sammanfattning : Grönsakskonsumtion hos arbetsklassmän sett ur ett genus- och klassperspektiv.... LÄS MER