Sökning: "jantelagen"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet jantelagen.

 1. 1. Ingen äger skogen : Människa och natur i Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta och Ronja Rövardotter

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sarah Nordgren; [2018]
  Nyckelord :Nature; Human; Ecocriticism; Astrid Lindgren; Ronja Rövardotter; Bröderna Lejonhjärta; Children’s literature; Jane Bennett; Anthropocentrism; Ecocentrism; Natur; Människa; Ekokritik; Astrid Lindgren; Ronja Rövardotter; Bröderna Lejonhjärta; Barnlitteratur; Jane Bennett; Antropocentrism; Ekocentrism;

  Sammanfattning : This essay aim to explore how human and nature is presented in Bröderna Lejonhjärta and Ronja Rövardotter, by Astrid Lindgren. It also tries to answer the question how the relationship between the two is shaped; can any hierarchic structures be exposed in the relationship, and how do these, in that case, appear? The essay also problematize words and concepts along the way, such as nature, anthropocentrism and ecocentrism. LÄS MER

 2. 2. ”DU SKA INTE TRO ATT DU ÄR NÅGOT” Marknadsföringskultur och jantelag – två kolliderande förhållningssätt i min konstnärliga praktik sommusikalartist.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Pia Ternström; [2016-11-03]
  Nyckelord :Scenkonst; Musikal; Musikalartist; Jantelag; Marknadsföring;

  Sammanfattning : Det finns en motsättning mellan att marknadsföra sig själv som scenkonstnär och att ”veta sin plats”; den så kallade ”jantelagen”. Denna motsättning problematiseras här med hjälp av enkäter i tre steg; en sonderande prov-enkät, en diskussion kring möjliga frågor med scenkonststuderande och tillslut en automatisk online-enkät. LÄS MER

 3. 3. Ett par ord räcker långt: en kvalitativ studie om betydelsen av uppskattning och feedback för arbetsglädje

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emelie Stenqvist; Elin Thorén; [2013]
  Nyckelord :Uppskattning; feedback; arbetsglädje; kommunikation; organisationskultur; Jantelagen; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att uppmärksamma vilken betydelse uppskattning och feedback har för medarbetare och chefers arbetsglädje på arbetsplatsen. Fokus har legat på hur de anställda uppfattar kopplingarna mellan begreppen och komplexiteten kring kommunicerandet av dem. LÄS MER

 4. 4. 2011 års ändring av kreditupplysningslagen. En studie om kreditupplysningens utveckling och gränsen för personlig integritet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Nordin; [2011-05-18]
  Nyckelord :Civilrätt; Insolvensrätt; Krediträtt;

  Sammanfattning : Hösten 2006 lanserade företaget Ratsit en ny tjänst på Internet. Tjänsten innebar att personer gratis och anonymt kunde kontrollera vad deras grannar, kollegor och bekanta tjänade. Uppgifterna lämnades dessutom ut utan att de berörda någonsin fick vetskap om att en kreditupplysning hade lämnats ut. LÄS MER

 5. 5. Världen som lekplats : bortom myten om den gode entreprenören

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Mark Nidefelt; Carl Adam Andersén; [2009]
  Nyckelord :entreprenör; jantelag;

  Sammanfattning : I denna studie kommer vi att forska om entreprenörskap. Vi går igenom vad som kännetecknar en entreprenör och vad som skiljer en entreprenör från en vanlig företagare. Olika entreprenörer skapar olika produkter i olika branscher. LÄS MER