Sökning: "japan spel"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden japan spel.

 1. 1. Ongaku 音楽 Ljud och glädje = Musik. En kvalitativ studie om fyra Japanska musiklärares reflektioner kring sin musikundervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Björn Johansson; [2019]
  Nyckelord :Japan; music; education; teachers; educational science; music education; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; musik; utbildning; lärare; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie kommer sprunget av ett generellt intresse för Japan som land samt en vänskapsrelation med en musiklärare från Japan. Syftet är att skapa en bättre förståelse för de tankar och resonemang japanska musiklärare har om sitt eget ämne. LÄS MER

 2. 2. Animeinspirerad spelgrafik och rendering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Mathias Landell; [2015]
  Nyckelord :spelgrafik; anime; manga; spelrendering; animegrafik; 3D; 3Dgrafik; 3Danime;

  Sammanfattning : Tv-spel är ett fenomen som ständigt expanderar och utvecklas med tiden, även visualiseringsmöjligheterna för denna typ utav interaktiva underhållning uppdateras kontinuerligt, vilket möjliggör att man idag inte måste begränsa sig till att skapa spel i 2D-miljö utan även 3D är möjligt. Oavsett vilka dimensioner man grundar ett spel på så är design och stil något utav det viktigaste i helhetsupplevelsen, inte enbart för att spelet ska stå ut ur mängden men också ge ett individuellt intryck och gynna spelupplevelsen. LÄS MER

 3. 3. Pokémon : Varför vi fortfarande vill fånga alla

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för speldesign

  Författare :Andreas Mikko; [2014]
  Nyckelord :Bergsala; generation; huvudserie; Japan; kort; Nintendo; nostalgi; Pokémon; TV-spel;

  Sammanfattning : Pokémonär en serie rollspel där spelaren fångar, tränar och strider med varelser som kallas Pokémon. Första versionerna av Pokémon-spelen utkom i Japan 1996 och har sedan dess blivit ett världsomspännande fenomen som innefattar bland annat TV-spel, samlarkort och en TV-serie. Genom åren har Pokémons popularitet hållit i sig. LÄS MER