Sökning: "japan välfärd"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden japan välfärd.

 1. 1. Lean metoden i Södertälje kommun : En kvalitativ fallstudie ur ett mänskliga rättigheter-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Dilek Ogur; [2012]
  Nyckelord :Lean metoden; implementering; Södertälje kommun; sjukvård; äldre med invandrarbakgrund; välfärd; mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Under 1990-talet började en påtaglig decentralisering i den offentliga sektorn i Sverige. Detta har i sin tur lett till en fragmenterad statsmodell inspirerad av olika typer av New Public Managementmodeller.En av dessa modeller, under namnet Lean, har varit en vägledande inspirationsmodell för olika kommuner runt om i landet. LÄS MER

 2. 2. Japan & Sverige: En komparation av pensionssystemen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Stefan Melovic; [2005]
  Nyckelord :pensionssystem; Sverige; Japan; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to compare the Swedish and the Japanese pension system and see if there were any big differences or similarities. I was looking for answers to such questions as if the systems were modelled with the problematic demographic situation in mind and also how these two countries had tried to manage the problems. LÄS MER

 3. 3. Välfärd : en analys av BNP och HDI som välfärdsmått

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Åsa Pehrsson; [2001]
  Nyckelord :Economics; Nationalekonomi; välfärd; välfärdsmätning; BNP; HDI; samhällsutveckling; välfärdsmått; PQLI; offentlig konsumtion; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : Det finns en kedja till en bra välfärd. Alla individer har behov och önskningar. Dessa ska tillgodoses med de resurser som landet får genom sin årliga produktion av varor och tjänster, BNP. Hur resurserna ska fördelas är en politisk fråga. LÄS MER