Sökning: "japansk affärskultur"

Hittade 1 uppsats innehållade orden japansk affärskultur.

  1. 1. Från bugning till handskakning : en studie om svenska modeföretags etablering på den japanska marknaden

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

    Författare :Lisa Skogström ; Emma Ivert; [2009]
    Nyckelord :japanska marknaden; etableringsprocess; kulturella skillnader; svenska modeföretag; japansk affärskultur; standardisering eller anpassning; internationalisering; exportdiagno; kommunikationsbarriärer;

    Sammanfattning :  Företag tenderar idag att växa ur sina egna marknader. Detta gäller även de svenska modeföretagen. För att kunna expandera och bygga en image kring märket strävar många modemärken efter att komma till den japanska marknaden. Japan beskrivs som en komplex marknad där både vår kultur och affärssynsätt skiljer sig markant. LÄS MER