Sökning: "japansk trädgård"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden japansk trädgård.

 1. 1. Japansk trädgård på svenska : gestaltning av en omsluten villaträdgård i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Elvira Bäckström; [2016]
  Nyckelord :japansk trädgård; Lawsons kub; omsluten trädgård; steppingstones; villaträdgård;

  Sammanfattning : Japanska trädgårdar symboliserar ett lugn och en harmoni och är därför en stor inspirationskälla för landskapsarkitekter och trädgårdsdesigners idag. Något som japansk trädgårdskultur associeras med är konsten att anlägga trädgårdar på mycket små ytor. LÄS MER

 2. 2. Japansk trädgårdskonst i Sverige : introduktion och inspiration vid gestaltning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Gunilla Utter; [2014]
  Nyckelord :Japansk trädgårdskonst; japanskinspirerade trädgårdar; Ulla Molin; Rudolf Abelin; Sven-Ingvar Andersson;

  Sammanfattning : Det finns stora skillnaderna mellan västvärldens trädgårdstradition och den japanska trädgårdskonsten med sin starka koppling till religion, filosofi och den japanska kulturen. Det gör det komplicerat när vi vill hämta inspiration och applicera den japanska trädgårdskonsten i Sverige. LÄS MER

 3. 3. En japansk sten- och grusträdgård i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Irmelinn Hermansson; [2013]
  Nyckelord :Zenträdgård; torra landskap; sten; grus; design;

  Sammanfattning : I detta självständiga arbete gestaltar jag en trädgård utanför Sala i Västmanland. Trädgården består av en gräsmatta med många stenar, ett äppelträd, några askar och en rönn. Trädgården har legat som grund för designförslaget på hur en japansk sten- och grusträdgård kan se ut i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Japanska trädgårdar, på svenskt och japanskt vis : fyra studier av japanska trädgårdar i Japan och Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hilda Franklin; [2012]
  Nyckelord :japanska trädgårdar; palatsträdgård; meditationsträdgård; teträdgård; promenadträdgård;

  Sammanfattning : Västvärlden och Japan har sedan år 1869 haft en ömsesidig inverkan på varandra. De senaste åren har den japanska kulturen kommit att influera många länder i väst mer än tidigare, däribland Sverige. Den japanska trädgården är en av influenserna och det syns bland annat i privata trädgårdar och i plantskolekataloger. LÄS MER

 5. 5. Mossor som marktäckare i offentliga miljöer

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Teresia Nordenborg; [2011]
  Nyckelord :mossor; marktäckare; offentlig miljö; mossträdgård; japansk trädgård; skötsel;

  Sammanfattning : Vad har mossa för möjligheter som marktäckare i offentliga utemiljöer? Det är frågan som detta examensarbete genom en litteraturstudie försöker finna svaret på. Mossor har under århundraden varit en uppskattad marktäckare i Japan, landet där det medvetna användandet av mossor i trädgårdssammanhang har sitt ursprung. LÄS MER