Sökning: "japanska efternamn"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden japanska efternamn.

 1. 1. Märkliga japanska efternamn

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för japanska

  Författare :Jonas Aronsson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vad heter du? : om japanska personnamn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Japanska

  Författare :Patrik Ländin; [2011]
  Nyckelord :personnamn; japanska namn; efternamn; förnamn; japanska; namn; moderna namn; ovanliga namn; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att presentera japanska personnamn. Namnbruk genom historian kommer att presenteras, men fokus ligger främst på sentida japanska förnamn. Det kommer att framgå att föräldrar i Japan utgår från andra kriterier än föräldrarna i Sverige när de namnsätter sina barn. LÄS MER