Sökning: "jar test"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden jar test.

 1. 1. Fördjupad funktionsanalys av Uppsalaåsen : Avskiljning av organiskt material (NOM) vid konstgjord infiltration och kemisk fällning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Olov Stenberg; [2018]
  Nyckelord :Artificial groundwater recharge; flocculation; jar test; DOC; ferric chloride; drinking water; Konstgjord infiltration; kemisk fällning; bägarförsök; DOC; järnklorid; dricksvatten;

  Sammanfattning : Uppsala’s drinking water production is built around the Uppsala esker. Through managed aquifer recharge, surface water from Fyris river is infiltrated into the esker at several sites, in order to enhance the natural groundwater recharge. LÄS MER

 2. 2. Wastewater treatment with nanofiltration in pilot-scale

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Jane Quach; Safa al Basheer; [2018]
  Nyckelord :wastewater; nanofiltration; ultrafiltration; chemical precipitation; pilot-scale; chemical engineering; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During the spring semester 2018, an investigation about supplementary cleaning of the waste water at Dow Chemical site in Landskrona was done. Different water-based binders from acrylic monomers are produced by Dow and large amounts of water is used for such processes. LÄS MER

 3. 3. Weak acids’ microbial and sensorial effect on marinated herring

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi; Lunds universitet/Bioteknik

  Författare :Jennika Larsson; [2016]
  Nyckelord :sensorial test; Lactobacillus plantarum; acetic acid; malic acid; citric acid; Marinated herring; lactic acid; applied microbiology; teknisk mikrobiologi; MRS; accelerated test; Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Marinated herring is a food product usually with a sauce containing acetic acid. In this project the weak acids malic acid, citric acid, and lactic acid were evaluated for use in the sauce for marinated herring instead of using acetic acid. The microbial and sensorial effects of the acids were evaluated. LÄS MER

 4. 4. Kalciumklorid som hjälpkoagulant

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Kristofer Hägg; [2015]
  Nyckelord :Calcium; Coagulation; Flocculation; Jar test; Water treatment;

  Sammanfattning : As populations continue to grow, the demand for fresh drinking water is increasing. This puts a lot of pressure on drinking water producers to strive for more efficient solutions and techniques. Many producers worldwide use surface water as a raw water source, which they often treat through coagulation and flocculation techniques. LÄS MER

 5. 5. Optimering av nanocellulosa för tillämpning som papperstyrkeadditiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Johan Englöf; [2015]
  Nyckelord :nanocellulose; MFC; retention; tensile strength;

  Sammanfattning : Syftet med projektet var att undersöka hur homogeniserings förhållanden (tryck antal passager och därmed energiinsatsen) vid framställning av MFC (mikrofibrillär cellulosa), från enzymatiskt förbehandlade pappersmassafibrer påverkar hållfastheten av papper förstärkt med MFC. Arbetsgivaren för projektet var Innventia och det laborativa arbetet har utförts i deras lokaler. LÄS MER