Sökning: "jas 39 gripen"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden jas 39 gripen.

 1. 1. Aiding Navigation for Groups of Aircraft with Bearing and Distance Measurements

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Mattias Olsson; [2018]
  Nyckelord :Navigational enhancing; consensus filtering;

  Sammanfattning : This thesis extends previous work on navigational aidingof groups of aircraft, primarily intended for the fighter SAAB JAS 39 Gripen,as long as an aircraft gets GPS signals, it is easy to estimate position, but theGPS is relatively easy to jam, rendering alternative methods of positioning necessary.To use internal sensors measuring accelerations and angular velocities is agood replacement on short terms, but gives a drift in positioning over longer timeperiods. LÄS MER

 2. 2. Konceptuell flygplansdesign : Design av stridsflygplan för luftburen satellituppskjutning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Ebba Lindgren; Andreas Baldhagen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Är det möjligt för JAS 39 Gripen E att utföra en luftburen satellituppskjutning? Den frågeställningen har detta projekt undersökt utifrån ett designmässigt likvärdigt stridsflygplan. Det designade flygplanet har tagits fram på konceptuell nivå med satellituppskjutningsuppdraget som utgångsläge. LÄS MER

 3. 3. Human Factors Analysis & Classifications System - Maintenance Extension applicerad på avvikelser vid underhållsarbete med JAS 39 Gripen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Albin Andersson; [2018]
  Nyckelord :Maintenance work; Human factors; Deviations report; HFACS-ME; HFACS; Underhållsarbete; Mänskliga faktorer; Avvikelseraport; HFACS-ME; HFACS;

  Sammanfattning : Denna rapport avser att förbättra och utveckla Sveriges flygvapens metoder för kategorisering och analys av avvikelser vid flygplansunderhåll. Säkerheten är den viktigaste aspekten vid flygning och oftast är det mänskliga faktorer som bidrar till att säkerheten äventyras. LÄS MER

 4. 4. Survey of Virtual and Augmented Reality lmplementations for Development of Prototype for Practical Technician Training

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Tobias Lindvall; Özgun Mirtchev; [2017]
  Nyckelord :augmented reality; virtual reality; maintenance training; htc vive; leap motion; oculus; augmented reality; virtual reality; underhållsträning; htc vive; leap motion; oculus;

  Sammanfattning : Virtuell träning är ett viktigt sätt att utbilda tekniker för att förbereda dem för underhållsarbete i verkligheten. Tekniker som utbildas för att utföra underhållsarbete på JAS 39 Gripen, genomför delar av utbildningen genom programmet Virtual Maintenance Trainer (VMT), som kan återge en detaljerad simulering av flygplanet under drift. LÄS MER

 5. 5. Avvikelser vid underhåll av JAS 39 Gripen : Den mänskliga faktorns bidrag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofie Törnsten; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Missöden vid underhåll av stridsflyg kan medföra konsekvenser i form av förluster av materiel eller liv. För att lära av erfarenhet och kunna förhindra framtida missöden dokumenteras varje missöde i en avvikelserapport. Avvikelserapporterna är dock svåra att överblicka när slutsatser om generella orsaker till avvikelser ska dras. LÄS MER