Sökning: "jayne"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet jayne.

 1. 1. Sekularisering och Guds återkomst : Reflektioner om teologisk förändring i ett postsekulärt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Lars Svensson; [2016]
  Nyckelord :Kristendom; modernitet; sekularisering; postsekulär; nyandlighet; politik; ateism;

  Sammanfattning : Abstract Efter upplysningen under 1700-talet har rationalitet och förnuftstro präglat samhällets utveckling. Den starka förnuftstro som var en del av upplysningsidealet har under 1900-talet lett till en växande religionskritik. LÄS MER

 2. 2. Being Human in the System: A journey into sustainability and local government in Perth, Western Australia

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Jayne Bryant; [2012]
  Nyckelord :local government; sustainability; Perth; Theory U; leadership; Integrated Planning; Leverage Points; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this thesis, sustainability is explored as it relates to local government in Perth, Western Australia. Firstly the conversation around the concept of sustainability is explored by looking at key policies, and governmental initiatives in the area, as well as the leaders and focus areas that have shaped the dialogue of sustainability in Perth. LÄS MER

 3. 3. Är dålig balans något att oroa sig över? En studie hur förskollärare arbetar med att utveckla det vestibulära sinnet hos barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Jayne Eriksson; Alina Culda; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Exploring the Role of Business Model for Social Entrepreneurship - in the Philippine context -

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Jayne Jönsson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Scholarly publications and discussions provide differing views on what Social Entrepreneurship is (or is not) that result to a knowledge gap wherefrom this study’s departure point is drawn. Such gap allows interpretation that the adoption of business model can not be fully disregarded as part and parcel of social entrepreneurship (SE). LÄS MER

 5. 5. Sustainable Selves : Shifting Paradigms within Individuals as the Core Driver to Reaching a Sustainable Society

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för maskinteknik

  Författare :Zaida Bárcena; Jayne Bryant and Jenny Lind; [2009]
  Nyckelord :Sustainability; Framework for Strategic Sustainable Development; Sustainable Selves; Paradigm; Qualities; Guidebook;

  Sammanfattning : Many people have focussed on the physical or technical aspects of what needs to change in order for us to achieve a sustainable society. These approaches have been vital in addressing major challenges facing our world. LÄS MER