Sökning: "jazz"

Visar resultat 1 - 5 av 335 uppsatser innehållade ordet jazz.

 1. 1. Improvisation and wisely borrowing from master’s ornaments. How to adapt playing techniques of other instruments on the Kamancheh

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Farshad Saremi; [2021-09-29]
  Nyckelord :Improvisation; World Music; Iranian Music; Kamancheh; Modal Music; Segah; Ornaments;

  Sammanfattning : The aim of this project is to develop my improvisational and compositional abilities by means of using the traditional method, which is based on imitating the masters` music. In this method not only I try to transcribe, memorize, and then play someone else's melody but also, I will give my own interpretation of a specific melody. LÄS MER

 2. 2. VI ÄR HÄR, TROTS ALLT! En diskursanalys av kvinnliga jazzsångerskors upplevelser av position i rum där jazz görs

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Sara Aldén; [2021-05-17]
  Nyckelord :Jazz singer; Women; Gender; Jazz; Reflexive interview; Instrument; Discursive analysis; Jazzsångerska; Kvinna; Kön; Jazz; Reflexiva intervjuer; Diskursanalys;

  Sammanfattning : In this thesis, discourse analyses are carried out on thirteen interviews with Swedish femalejazz singers. The main purpose is to explore how the female jazz singer experience her position in relation to gender and her instrument, singing. LÄS MER

 3. 3. Skyltdockor : konsumtionskritik, alienation och reifiering i Karin Boyes debutroman Astarte.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Måns Mannström; [2021]
  Nyckelord :Karin Boye; konsumtionskritik; Astarte; Brecht; Lukács; Adorno; reifiering; alienation; modernism; modernitet; marxism; skyltdockor; jazz; Svedjedal; Domellöf; Björk; Frazer; Haux; Edlund.;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker konsumtionskritiken i Karin Boyes debutroman Astarte från 1931. Romanen gestaltar det framväxande konsumtionssamhället i Stockholm i början av 1900-talet. Genom olika tidsmarkörer som film från Hollywood och jazz kontextualiseras berättelsen i sin tid. LÄS MER

 4. 4. All the Things : En studie om att vidareutveckla den improvisatoriska förmågan inom jazzgenren

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Jonas Björk; [2021]
  Nyckelord :jazz; improvisation; improvisationsmetodik; harmonik; jazzteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka en metod för att vidareutveckla förmågan att improvisera inom jazzgenren. Den metod som undersöktes framtogs utifrån en historisk reflektion över hur jazzmusiker genom tiderna lärde sig att improvisera och hur genren samt improvisationen utvecklades till det den är idag. LÄS MER

 5. 5. Sångens roll i filmmusik : En undersökning om filmmusik utan film kan gestalta en tydlig berättelse med känsla och budskap.

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för jazz

  Författare :Sara Alexandersson; [2021]
  Nyckelord :filmmusik; komposition; sång; improvisation;

  Sammanfattning : One thing that has inspired me about film music is that it has always managed to easily pull me into a different reality. In this essay I have gone deeper into different methods of convey- ing storytelling through music. I have composed nine songs to four different filmmakers materials. This was performed at KMH the 6th of April. LÄS MER