Sökning: "jazz"

Visar resultat 1 - 5 av 376 uppsatser innehållade ordet jazz.

 1. 1. Den flabbande judiska hotjazzen. En undersökning av tidningen Den svenske nationalsocialistens musik och attityd till musik, åren 1933 - 1939

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Eric Sjöqvist; [2023-08-23]
  Nyckelord :Music; Swedish national socialism; jazz; NSAP; nazi-music;

  Sammanfattning : The national socialist ideology is obsessed with race and culture. Several studies both international and from Sweden has showed a constant obsession with music and musical purity. LÄS MER

 2. 2. Att komponera med melodik som utgångspunkt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Benjamin Löfgren; [2023-05-26]
  Nyckelord :komposition; jazz; melodi; analys; kompositionstekniker;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka verktyg för att utveckla min förmåga till komposition för mindre jazzensemble, med utgångspunkt i melodik och där melodin står i fokus och driver låten framåt. Detta görs genom att transkribera en annan musikers komposition som har dessa kvaliteter och därefter skriva tre egna låtar med hjälp av tre olika arbetssätt. LÄS MER

 3. 3. Transkribering eller skalor, vad använder den improviserande gitarristen? : En studie om hur improvisationsinlärning för elgitarr kan skilja sig beroende på erfarenhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Johan Lindqvist; [2023]
  Nyckelord :Improvisation; Gitarrimprovisation; Improvisationsmetoder; Jazz;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kartlägga olika metoder för improvisationsinlärning på elgitarr för att sedan undersöka om det finns ett samband mellan gitarristens erfarenhet och vilken metod hen föredrar. Metoderna är framtagna från litteratur. LÄS MER

 4. 4. Melodiskt trumspel, utifrån omvända musikaliska roller : – En studie i hur ombytta roller inom den traditionella jazzgruppen påverkar improvisation.

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för jazz

  Författare :Ryan Ward; [2023]
  Nyckelord :Keywords: Exploring different musical roles; compositions; drums; arranging; melodic playing;

  Sammanfattning : In this thesis, I explore various techniques for achieving greater melodicism with the drumset. My approach centers primarily through different arranging methods. The basis of this work is four of my own compositions, specifically arranged in order to enable melodic playing with the drumset. LÄS MER

 5. 5. Solotrombon i storband : Att arrangera för storband med trombon som solist

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för jazz

  Författare :Tilde Schweitzer; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis, I will discuss the differences between being a bandleader and a soloist and the challenges of being both at the same time. I have also examined my own individual tone and expression and will be giving conclusions and examples of different combinations with the sound of both brass and woodwind instruments. LÄS MER