Sökning: "jazzteori"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet jazzteori.

 1. 1. All the Things : En studie om att vidareutveckla den improvisatoriska förmågan inom jazzgenren

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Jonas Björk; [2021]
  Nyckelord :jazz; improvisation; improvisationsmetodik; harmonik; jazzteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka en metod för att vidareutveckla förmågan att improvisera inom jazzgenren. Den metod som undersöktes framtogs utifrån en historisk reflektion över hur jazzmusiker genom tiderna lärde sig att improvisera och hur genren samt improvisationen utvecklades till det den är idag. LÄS MER

 2. 2. Reharmonisering : hur man byter ut ackord

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Erik Knutsson; [2013]
  Nyckelord :Jazzteori; harmonilära; arrangering; reharmonisering; läromedel;

  Sammanfattning : Att reharmonisera innebär att man byter ut harmonierna till en melodi eller komposition. I mitt arbete har jag kartlagt de moment man kan använda i reharmoniseringsprocessen. Till varje moment har jag producerat en webbsida med förklarande text, notexempel och klingande musik som jag sedan satt samman till en webbplats.. LÄS MER

 3. 3. Harmoniska förlopp i melodiska sololinjer i jazzimprovisation - - Analys av sju solon på jazzgitarr

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Magnus Rippe; [2011]
  Nyckelord :instrumental teaching; improvisation; jazz; harmony; melody; Metheny; Scofield; Rosenwinkel; Van Ruller; harmonik; melodik; Performing Arts;

  Sammanfattning : Title: Harmonic development in melodic solo lines in jazz improvisation - Analyses of seven solos on jazz guitar This paper seeks answers to the question: How can you get a clear sense of harmony and a clear harmonic course in melodic solo lines? The study is based on quantitative and qualita-tive analysis of transcriptions of seven jazz solos played by the guitarists John Scofield, Pat Metheny, Kurt Rosenwinkel and Jesse Van Ruller. In the theoretical background, I make a summary of jazz-harmony, jazz-theory and different approaches and concepts of jazz improvisation. LÄS MER