Sökning: "jean watson omvårdnadsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden jean watson omvårdnadsteori.

 1. 1. Stress och patientsäkerhet : En litteraturöversikt om sjuksköterskans arbetsrelaterade stress och dess påverkan på patientsäkerheten

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Klara Bratell; Matilda Jangnäs; [2019]
  Nyckelord :Stress; Occupational stress; Nurses; Patient safety; Jean Watson; Stress; Arbetsrelaterad stress; Sjuksköterskor; Patientsäkerhet; Jean Watson;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad stress är ett växande problem inom vården, och de krav som ställs i förhållande till otillräckliga resurser skapar en hög arbetsbelastning vilket i sin tur kan leda till stress och ohälsa. Sjuksköterskans profession innebär ett stort ansvar då hon ska ge en god omvårdnad till alla som behöver och samtidigt agera arbetsledare samt organisera omvårdnadsarbetet. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av palliativ sedering : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Carlsson; Ellen Christensen; [2017]
  Nyckelord :Palliative sedation; Terminal sedation; Palliative care; End of life care; Team; Nurses’ experiences; Jean Watson; Palliativ sedering; Terminal sedering; Palliativ vård; Vård i livets slutskede; Team; Sjuksköterskors erfarenheter; Jean Watson;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ sedering avser en avsiktlig sänkning av medvetandegraden hos en patient som befinner sig i livets slutskede och har outhärdliga symtom. Behandlingen ges av ett multiprofessionellt team där sjuksköterskornas uppgift är att iordningställa och administrera ordinerade läkemedel samt utvärdera effekt och upplevelse av behandlingen. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser när de medverkar vid genomförandet av abort : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Carina Dagberg Hasselblad; Sandra Samuelsson; [2015]
  Nyckelord :Abortion; Termination of pregnancy; Experience; Nurses; Nursing; Ethics; Abort; Upplevelse; Sjuksköterskor; Vårdande; Etik;

  Sammanfattning : Background: Abortion implies that the pregnancy is interrupted. According to the World Health Organization approximately 46 million induced abortions are carried out each year. Different methods of abortion can be used such as medical and surgical methods. The medical method especially affects a nurse’s experience of the procedure. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskan som patientens förespråkare : En litteraturstudie som beskriver faktorer som påverkar sjuksköterskan i rollen som förespråkare

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sandra Lindeman; Helena Josefsson Andinsson; [2011]
  Nyckelord :nursing advocacy; patient; factors; nurse; advocate; nursing advocacy; patient; faktorer; sjuksköterska; förespråkare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan har enligt kompetensbeskrivningen och ICN:s etiska kod ett ansvar att förespråka patienten. Begreppet advocacy myntades i USA under 1970-talet och sedan dess har begreppet diskuterats i litteraturen. LÄS MER

 5. 5. Interaktionen mellan sjuksköterska och människan med psykos sjukdom

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Mahmoud Gohari; Daniel Licau; [2008-01-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I vårt samhälle är schizofrena individer hårt drabbade och möts med misstänksamhet från olika håll som till exempel arbetsgivare. De känner sig helt enkelt mindre värda och stigmatiserade. Många av dessa skulle kunna fungera i arbetslivet om de hade blivit accepterade. LÄS MER