Sökning: "jenifer Fallström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden jenifer Fallström.

 1. 1. Hur individanpassas undervisningen för de starka eleverna i matematik? En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :jenifer Fallström; Sara Berggren; [2021]
  Nyckelord :Acceleration; Berikning; Coachning och Sociokulturella perspektivet; Särskilt begåvad elev; Högpresterande elev; Differentierad undervisning;

  Sammanfattning : Enligt Skollagen (SFS 2010:800) har alla elever rätt till en likvärdig och meningsfull utbildning. Det innebär att varje elev, oavsett fallenhet eller svårighet i undervisning har rätt till vägledning och stimulans för att nå längre i sin kunskapsutveckling. LÄS MER

 2. 2. Hur individanpassas undervisningen för de starka eleverna i matematik? En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :jenifer Fallström; Sara Berggren; [2021]
  Nyckelord :Particularity Gifted Student; High-Performance Student; Differentiated Teaching; Acceleration; Enriching; Coaching and Sociocultural Perspective.; ärskilt begåvad elev; Högpresterande elev; Differentierad undervisning; Acceleration; Berikning; Coachning och Sociokulturella perspektivet;

  Sammanfattning : Enligt Skollagen (SFS 2010:800) har alla elever rätt till en likvärdig och meningsfull utbildning. Det innebär att varje elev, oavsett fallenhet eller svårighet i undervisning har rätt till vägledning och stimulans för att nå längre i sin kunskapsutveckling. LÄS MER