Sökning: "jennie mattsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden jennie mattsson.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av avledning i samband med venpunktion på barn : - En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amanda Cardell; Jennie Mattsson; [2018]
  Nyckelord :Avledning; avledningsmetoder; barn- och ungdomssjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta i samband med venpunktion är en vanlig smärtsam procedur som barn utsätts för inom sjukvården. Avledning handlar om att rikta barnets uppmärksamhet från proceduren och på så sätt minska smärtupplevelsen. LÄS MER

 2. 2. Arbetstagarens rätt att använda sociala medier : Gränsdragningsproblematiken mellan yttrandefrihet och lojalitetsplikten

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Jennie Johansson; Pia Mattsson; [2012]
  Nyckelord :lojalitetsplikt; sociala medier; yttrandefrihet; arbetstagare; policy; företag;

  Sammanfattning : Sociala medier har fått en allt större betydelse i samhället och växer snabbt. Problem som uppstår vid yttranden i vilka arbetstagaren uttrycker sig negativt om sin arbetsgivare eller arbetsplats, eftersom lojalitetsplikt råder i ett anställningsförhållande. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av interprofessionellt arbetssätt inom hälso- och sjukvården : att lära tillsammans

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Jennie Mattsson; Heléne Larsson; [2012]
  Nyckelord :Collaboration; interprofessional working; learning; nursing; team; Interprofessionellt arbetssätt; lärande; omvårdnad; samarbete; team;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvården är en stor och komplex organisation med många professioner och yrkesgrupper bundna till sig. För att skapa en patientcentrerad vård krävs att dessa samarbetar i interprofessionella team. Syftet var att öka kunskapen om hur interprofessionellt arbetssätt kan utvecklas inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers reflektion kring motivationens betydelse för elevers tidiga läs- och skrivutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljöHögskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Jennie Mihlberg; Helene Mattsson; [2011]
  Nyckelord :arbetssätt; inividualisering; inre och yttre motivationsfaktorer; motivation; reflektion; sociokulturellt perspektiv; läs- och skrivundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats, är att ta reda på hur pedagoger reflekterar och arbetar kring motivationens betydelse i elevers tidiga läs - och skrivutveckling. Uppsatsen inleder med att presentera samhällets krav på elevers läs- och skriv förmåga. LÄS MER

 5. 5. Studium av teknikinnehållet i en kommuns förskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap

  Författare :Jennie Mattsson; [2009]
  Nyckelord :Barn; Enkätundersökning; Förskolor; Teknik;

  Sammanfattning : Syftet med den här rapporten är att jag vill ta reda på hur många förskolor det finns i en kommun som jobbar med teknik. Sammanlagt var det 18 förskolor som deltog. Av dem var det 10 som ansåg att de jobbar med teknik. Många av förskolorna som svarade ansåg att det var viktigt att jobba med teknik på förskolan. LÄS MER