Sökning: "jenny book"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden jenny book.

 1. 1. Att berätta bibelns historier för barn : En analys av sex barnbiblars version av uttåget ur Egypten och passionsberättelsen som uttryck för historiebruk med fokus på didaktik, moral och identitetsskapande

  L2-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Jenny Hultgren Korkis; [2021]
  Nyckelord :narrator; children’s Bibles; fokalisation; use of history; moralization; didactics; identity; berättarröst; fokalisering; barnbiblar; historiebruk; moraliserande; didaktik; identitet;

  Sammanfattning : This paper analyzes two selected passages from six children’s Bibles with respect to their use of the narrator’s voice and focalization. This means that the texts are analyzed with a focus on who is telling the story and from whose perspective it unfolds. LÄS MER

 2. 2. Barnbiblioteket skrivs fram : En diskursanalytisk undersökning av texter om barnbibliotek

  Master-uppsats,

  Författare :Jenny Fant; [2021]
  Nyckelord :Diskursanalys; diskursteori; folkbibliotek; subjektspositioner; barn; barnlitteratur; hemsidor; informationstexter;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to create knowledge about the way the library and the child as a user are portrayed in texts for children by examining discourses. Knowledge about discourses is important as they can have real consequences and influence library services and use. LÄS MER

 3. 3. Vilse, sårbar och bristfällig : Problematiserade subjekt i åtta samtida bilderböcker

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sarah Nordgren; [2021]
  Nyckelord :Picture books; Subject; Subject formation; Materiality; Picture book theory; Diffraction; Compromise; Vulnerability; Bilderböcker; Subjekt; Subjektformation; Materialitet; Bilderboksteori; Diffraktion; Kompromiss; Sårbarhet;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine and problematize subject formation in relation to the materiality of picture books. A total of eight contemporary picture books are analyzed: Naturen by Emma AdBåge, Jag blir en bubbla som blir ett monster som blir ett barn by Malin Axelsson and Klara Persson, Gittan och gråvargarna by Pija Lindenbaum, I skogen and Olli och Mo by Eva Lindström, En egen flock by Maria Nilsson Thore, Om jag fötts till groda by Annika Sandelin and Karoliina Pertamo and Det var en gång en räv som sprang i mörkret by Anna-Clara and Thomas Tidholm. LÄS MER

 4. 4. Enhet eller mångfald? : En dekonstruktion av samernas bibliotek bibliotekskatalog

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Jenny Holmquist; [2020]
  Nyckelord :Knowledge organization; classification systems; deconstruction; domain analysis; The Saami Library; traditional knowledge; indigenous knowledge; indigenous knowledge organization; kunskapsorganisation; klassifikationssystem; dekonstruktion; domänanalys; Samernas bibliotek; traditionell kunskap; indigenous knowledge; indigenous knowledge organization.;

  Sammanfattning : Introduction. This thesis is set in the field of critical knowledge organization and indigenous knowledge organi- zation. Building on the theory of domain analysis I chose the Saami Library in Sweden as the domain for this thesis. LÄS MER

 5. 5. Vrede och solidaritet som motstånd : I Jenny Wrangborgs Vad ska vi göra med varandra och Anneli Jordahls Som hundarna i Lafayette Park

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Catharina Bergman; [2019]
  Nyckelord :Jenny Wrangborg; Anneli Jordahl; arbetarlitteratur; vrede; solidaritet;

  Sammanfattning : This thesis explores two literary texts written from a female working class perspective: Vad ska vi göra med varandra, a poetry collection by Jenny Wrangborg and Som hundarna i Lafayette Park, a novel by Anneli Jordahl. My aim for this thesis was to find out what kind of function war, seeking refuge, fighting for freedom, as well as experiences of these phenomena, have in the studied works. LÄS MER