Sökning: "jenny danell"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden jenny danell.

 1. 1. Affordable housing through inclusionary zoning – the case of Frihamnen, Gothenburg

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jenny Danell; Mona Olausson; [2016]
  Nyckelord :Rent regulation; Distribution methods; Inclusionary zoning; Affordable housing; Frihamnen; Gothenburg; Hyressättning; fördelningsprinciper; Inclusionary zoning; Affordable housing; Frihamnen; Gothenburg;

  Sammanfattning : The current housing crisis in Sweden affects more municipalities today than ever before. There is a high demand for all type of tenures and the housing shortage is primarily evident in the metropolitan cities. LÄS MER

 2. 2. Förändring genom kunskap - ideella föreningars arbete mot trafficking

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Viveca Ekhem; Egzona Mulaj; [2014]
  Nyckelord :Nonprofit organizations Sweden; Trafficking social work; Human trafficking Sweden; Trafficking; Sex trafficking transnational; ideell sektor; Social Sciences;

  Sammanfattning : The two largest profitable industries amongst transnational criminal groups include the buying and selling of narcotics and weapons, the third includes the buying and selling of humans. 78% of human trafficking is for sexual purposes (McCrory 2012, s.125). LÄS MER

 3. 3. Follow-up of environmental certifications – A study of the four most widely used systems in Sweden

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jenny Danell; Mona Olausson; [2014]
  Nyckelord :Real Estate; green building; certification; Fastigheter; gröna byggnader; miljöcertifiering; BREEAM-SE; LEED; GreenBuilding; Miljöbyggnad;

  Sammanfattning : The present thesis investigates the demands for follow-ups determined within the largest four environmental certification systems in Sweden, BREEAM-SE, LEED, Miljöbyggnad, and GreenBuilding. This study was narrowed down to only include environmental certifications of newly developed commercial constructions. LÄS MER

 4. 4. Projektkvaliet : en diskussion kring kvalitet i projekt

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Danell; Anna Törnqvist; [2004]
  Nyckelord :Business and economics; Projekt; kvalitet; Ekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Valet av projekt som arbetsform framställs i litteraturen som eftersträvansvärt då det medför flertalet organisatoriska fördelar vilket borde innebära ett intresse av att studera dess kvalitet. Kvalitetstänkande vad gäller projekt är traditionellt starkt knutet till projektets output men arbetssättet med vilket output realiseras omnämns inte i samma utsträckning när man talar om kvalitet i projekt. LÄS MER