Sökning: "jenny hammarström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden jenny hammarström.

 1. 1. Att främja och säkerställa en god kommunikation inom det intraoperativa teamet : - en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Matilda Hammarström; Jenny Lindh; [2019]
  Nyckelord :Intraoperativt team; kommunikation; kommunikationshjälpmedel; patientsäkerhet; perioperativ vård;

  Sammanfattning : Sverige och det har visat sig att många vårdskador uppstår i den perioperativa vården. Bristande kommunikation har visat sig vara en vanlig orsak till vårdskador. LÄS MER

 2. 2. Jag vill ju helst bara vara mamma : Föräldrars uppfattningar av inkludering i förskolan

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Anna Kajbjer; Jenny Hammarström; [2006]
  Nyckelord :förskola; inkludering; integrering; Downs syndrom;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få fördjupad förståelse av föräldrars uppfattning vad gäller deras barns inkludering i förskolan. Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med fyra mammor till barn med Downs syndrom. Deras barn finns i förskoleverksamhet och är i åldern ett och ett halvt till tre år. LÄS MER