Sökning: "jenny malmström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden jenny malmström.

 1. 1. En studie om hur det yngre målgruppen ställer sig till en butiks olika kommunikationskanaler

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Jenny Kadenic; [2016]
  Nyckelord :sociala medier; klädeskedjor; problemidentifiering; yngre målgrupp; varumärkeskommunikation; marknadsföring; digital marknadsföring; visuell kommunikation;

  Sammanfattning : I dagens samhälle blir det allt viktigare för småföretag att på bästa sätt kunna synas och höras ute på marknaden bland dem stora vargarna. Genom olika kommunikationskanaler kommunicerar butiker med kunder vilket bidrar till den bild och uppfattning kunden får av just den butiken. LÄS MER

 2. 2. PLIKTENS ÅTERKOMST: En innehållsanalytisk studie av Försvarsmaktens kampanjfilmer och dess gestaltning av den svenska soldaten efter värnpliktens återinförande 2017.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jenny Malmström; []
  Nyckelord :the Swedish Armed Forces; military marketing; framing theory; conscription; power; identity;

  Sammanfattning : By using qualitative content analysis this study aims to examine the framing of the Swedish soldier in the video marketing campaigns of the Swedish Armed Forces, since the reactivation of conscription in 2017. The role and identity of the Swedish soldier has been a hot topic within critical military studies, especially during the years 2010-2017 when Sweden abandoned the conscription model for All Volunteer Forces. LÄS MER