Sökning: "jenny nilsson halmstad"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden jenny nilsson halmstad.

 1. 1. Effectivisation of ISO 9001 and implementation of ISO 14001 in a manufacturing industry

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Jenny Nilsson; Andreas Sundholm; [2020]
  Nyckelord :ISO 9001; ISO 14001; PDCA-cycle; quality management system; environmental management system;

  Sammanfattning : This report is written as a thesis for a degree of master. In this report you can read about increasing demands from customers that want their suppliers to be certified by some type of standard, like ISO 9001 and ISO 14001. LÄS MER

 2. 2. Från identitet till varumärkesstrategi : En kvalitativ studie om varumärkesarbetet i Allsvenskan och Superettan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Tim Eklund; Jenny Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Idrottsorganisationer; varumärke; CSR; identitet; positionering; varumärkesstrategi; Allsvenskan; Superettan.;

  Sammanfattning : Studies has shown that sports organizations have become increasingly commercialized and professionalized, which have led them to work in a manner like a company and a profitable business. Allsvenskan and Superettan in Swedish elite football for men is no exception. LÄS MER

 3. 3. Reducera hittills ovärderad process genom Lean Thinking

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Stephan Talcoth; Jenny Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Lean Production; Lean Thinking; Lean Manufacturing; TPM; OEE; 5S; Six Sigma; processtänkande; motivation; ständiga förbättringar; självdisciplin; ledarrotation; visuell styrning; dokumentation; Jidoka; Poka-Yoke; Just in Time; slöseri; muda; internlogistik; metodik; belastningsutjämning; människa; miljö; implementera;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Det är ditt liv, hur vill du att det ska vara?" : Sjuksköterskors erfarenheter av motiverande samtal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Jenny Nilsson; Hanna Herne; Warda Hasan; [2015]
  Nyckelord :Erfarenheter; Levnadsvanor; Motiverande samtal; Omvårdnad; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Ohälsosamma levnadsvanor definieras som otillräcklig fysisk aktivitet, riskbruk av alkohol, tobaksbruk och ohälsosamma matvanor. Dessa ohälsosamma levnadsvanor är vanliga och kan leda till vällevnadssjukdomar. Motiverande samtal är en rådgivningsform som kan användas vid förändringar av levnadsvanor. LÄS MER

 5. 5. Nivågruppering - En studie om lärares uppfattningar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Elin Nilsson; Jenny Ousbeck Bergsten; [2013]
  Nyckelord :nivågruppering; individualisering; matematik; uppfattningar; fenomenografi;

  Sammanfattning : I denna studie kan du läsa om hur lärare i grundskolans yngre åldrar uppfattar nivågruppering och ser på den individualiserade undervisningen i skolan. Vi har gjort en kvalitativ undersökning som grundar sig på intervjuer med fyra lärare som är verksamma på två olika skolor. LÄS MER