Sökning: "jenny thorell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden jenny thorell.

  1. 1. Om revisionsplikten ändras eller slopas, vad händer då? : En studie kring hur revisionsbolagen och deras klienter, de små aktiebolagen påverkas av en förändring i revisionsplikten

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Jenny Sahlsten; Madeleine Nilsson; [2006]
    Nyckelord :revisionsplikt; revision; revisor;

    Sammanfattning : Problembakgrund: Svenskt Näringsliv gav för en tid sedan professorerna Per Thorell och Claes Norberg ett uppdrag att undersöka nytta och kostnad med revision i små aktiebolag. Slutsatserna kring undersökningen publicerades i en rapport som presenterades den 16 mars 2005. LÄS MER