Sökning: "jens christiansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden jens christiansson.

 1. 1. Word sense disambiguation med Svenskt OrdNät

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Jens Christiansson; Zeina Zimmerman; [2006]
  Nyckelord :library and information science; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : In information retrieval there is a problem with ambiguous words. To solve this problem word sense disambiguation WSD is used. Few studies combining information retrieval and word sense disambiguation have been conducted with Swedish words. The purpose of this thesis has been divided in two. LÄS MER

 2. 2. Riskanalys av oljedepån Lucerna i Västervik

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Thomas Bjerke; Jens Christiansson; [2001]
  Nyckelord :Riskanalys; oljedepå; samhällsrisk; individrisk; osäkerhet; miljörisk; Risk analysis; oil depot; societal risk; individual risk; environmental risk; uncertainty; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report identifies and estimates the risks in areas of security, health and environment, which are connected to the activity at the oil depot Lucerna in Västervik. Policy of risk management at the oil depot is being discussed. CPQRA methods to present individual and societal risk are used. Several uncertainty analyses are presented. LÄS MER