Sökning: "jesper eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden jesper eriksson.

 1. 1. Hur påverkar revisorns erfarenhet riskbedömningen? : En kvantitativ studie om sambandet mellan riskbedömning och yrkeserfarenhet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Matilda Eriksson; Jesper Norström; [2023]
  Nyckelord :Riskbedömning; Riskfaktorer; Revisionsrisk; Agentteori; Professionell skepticism;

  Sammanfattning : Forskningsfråga: Finns det ett samband mellan revisorns riskbedömning och yrkeserfarenhet? Skiljer sig sambandet mellan olika riskfaktorer? Påverkar yrkeserfarenhet den totala riskbedömningen? Syfte: Syftet är därför att undersöka om revisorns riskbedömning inför nio riskfaktorer påverkas av yrkeserfarenhet. Metod: Studien genomfördes genom en kvantitativ metod med datainsamling   genom enkäter. LÄS MER

 2. 2. Exploring Software Project Planning through Effort Uncertainty in Large Software Projects : An Industrial Case Study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Jesper Ellis; Elion Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Software project planning; Effort estimation; Uncertainty; Solution verification; Mjukvarutprojektsplanering; Ansträngningsuppskattning; Osäkerhet; Lösningsverifiering;

  Sammanfattning : Background. Effort estimation is today a crucial part of software development planning. However, much of the earlier research has been focused on the general conditions of effort estimation. Little to no effort has been spent on solution verification (SV) of the projects. LÄS MER

 3. 3. Securing Supply Chains : A qualitative research about supply chain disruptionsduring global crisis, example of wood in Sweden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Tim Eriksson; Jesper Sjögren; Vladislav Ivanov; [2022]
  Nyckelord :Supply chain; Supply chain management Lumber; Crisis; Pandemic; Risk; Sweden;

  Sammanfattning : Over the past few years, the price for lumber has increased significantly for various reasons such as the covid-19 pandemic. This means that companies related to both construction and lumber business will be affacted. LÄS MER

 4. 4. AI-assisterad spårning av flygande objekt och distansberäkning inom kastgrenar

  M1-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Fredrik Jonsson; Jesper Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Object detection; object tracking; computer-vision; shot-put; artificial intelligence; Objektdetektering; objektspårning; datorseende; kulstötning; artificiell intelligens;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts under tio veckor på uppdrag av företaget BitSim NOW. Den manuella metod som idag används för mätning av stötar inom kulstötning kan utgöra en risk för felaktiga resultat och personskador. LÄS MER

 5. 5. Teknoekonomisk analys av fjärrvärmeledningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Jesper Eriksson; [2021]
  Nyckelord :energiteknik; fjärrvärme; fjärrvärmeledningar; teknoekonomisk analys; teknoekonomisk;

  Sammanfattning : Fjärrvärmeledningar levereras i olika isoleringsserier, där ökat serienummer ger en tjockare isolering. För enkelrör, fjärrvärmeledning med ett medierör, finns det fyra olika serier, och för dubbelrör, fjärrvärmeledning med två medierör, finns tre olika serier. LÄS MER