Sökning: "jesper hambert"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden jesper hambert.

 1. 1. Att investera i framtiden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jesper Hambert; [2014]
  Nyckelord :Lundsberg; elitskolor; docilitet; socialt kapital; utbildningssociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är ringa in den diskrepans i syn på Lundsbergs internatskola som finns bland utomstående och invigda. Arbetet är till sin form kvalitativ och i enlighet med den kvalitativa traditionen är det intervjupersonernas egna erfarenheter som lyfts fram. LÄS MER

 2. 2. Och varje diktat ord gäller livets vara eller icke vara – Olof Lagercrantz litteraturkritik i Dagens Nyheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Jesper Hambert; [2011]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER