Sökning: "jesper jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden jesper jonsson.

 1. 1. Analys angående användning av Environmental Impact Assessments i kommunal detaljplanering för att motverka effekterna av Urban Sprawl

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Adam Jonsson; Jesper Örngren; [2022]
  Nyckelord :Detail planning; EIA; Environment; Municipal; Urban development; Urban Sprawl; Small-scale development; Zoning;

  Sammanfattning : Large-scale developments undergo a process known as Environmental ImpactAssessment (EIA) in order to assess the environmental effects that the constructionmight incur, carried out by the municipal office. Only projects of a large area coverage such as highways and railroads are covered by this procedure. LÄS MER

 2. 2. AI-assisterad spårning av flygande objekt och distansberäkning inom kastgrenar

  M1-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Fredrik Jonsson; Jesper Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Object detection; object tracking; computer-vision; shot-put; artificial intelligence; Objektdetektering; objektspårning; datorseende; kulstötning; artificiell intelligens;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts under tio veckor på uppdrag av företaget BitSim NOW. Den manuella metod som idag används för mätning av stötar inom kulstötning kan utgöra en risk för felaktiga resultat och personskador. LÄS MER

 3. 3. Robotic Process Automation in Swedish Healthcare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Jesper Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To relate expertise and spread information about Robotic Process Automation (RPA) in the Swedish public sector three regions were examined: Region Skåne, Region Stockholm and Västra Götalandsregionen. A framework for information gathering and structuring was established from an initial literature study. LÄS MER

 4. 4. Topologioptimering av fundament till jordbrukstraktorer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jesper Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Generative Design; Subframe; Simulation; topology optimization; FEM; Generative Design; fundament; simulering; topologioptimering; FEM;

  Sammanfattning : Ålö is a supplier of products for agricultural tractors. They mainly develop and manufacture front loaders, which traditionally are used to handle hay, but today are employed also in various other application areas. Ålö's products revolve around the front loader, where one of the products is the subframe. LÄS MER

 5. 5. Resursbegränsningar, en motivationsbegränsare? : En studie om belöningssystem och dess påverkan på motivation och arbetstillfredsställelse inom kommunal- och privat skolverksamhet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Bergström Jonsson Sebastian; Tellström Jesper; [2020]
  Nyckelord :Företagsekonomi; Belöningsystem; Motivation;

  Sammanfattning : Abstract Purpose: This study aims to compare the differences in the application of the reward system in public and private schools and to examine if differences exist in motivation and job satisfaction in the two different school organizations. With this, analyze if the two school organizations would benefit from adapting new and improved reward systems to better motivate the existing staff and to help recruit new staff. LÄS MER