Sökning: "jesper jonsson"

Visar resultat 11 - 15 av 15 uppsatser innehållade orden jesper jonsson.

 1. 11. Förutsättningar och dysfunktioner i projekt : Ett projektledarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Erik Andersson; Jesper Jonsson; [2017]
  Nyckelord :project; project manager; team; conditions; dysfunctions; projekt; projektledare; team; förutsättningar; dysfunktioner;

  Sammanfattning : Intresset för projekt som organiseringsform har kraftigt ökat de senaste decennierna. Trots dess popularitet misslyckas fortfarande många projekt. Tidigare forskning har lagt stort fokus på verktyg och projekt som tydligt avgränsade enheter. LÄS MER

 2. 12. Klient-server och Peer-to-Peer applikationer : En prestandajämförelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Jesper Tullberg; Simon Jonsson; [2014]
  Nyckelord :nätverk; klient-server; p2p-nätverk; prestanda; Java;

  Sammanfattning : An increasing number of applications are becoming more or less network based today. The traditional architecture for network based applications is client-server, but as usage of download services are going up, so is the Peer-to-Peer architecture. LÄS MER

 3. 13. Tick sizes and stock market volatility: A regression discontinuity approach

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Emelie Jonsson; Jesper Welander; [2012]
  Nyckelord :Tick size; volatility; high-frequency trading; the Stockholm Stock Exchange;

  Sammanfattning : Increasing the tick size has been suggested as a countermeasure to high volatility on stock markets caused by growing high-frequency trading. To identify the potential effects of such an increase, we isolate the effect of the tick size change on volatility through a regression discontinuity design (RDD), utilizing the sharp increase in the tick size at 100 SEK where the tick size changes from 0. LÄS MER

 4. 14. Verkliga känslor, okänslig verklighet : Pathos i marknadsföringen hos icke-vinstdrivande organisationer

  L2-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik; Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

  Författare :Sofia Jonsson; Sturesson Jesper; [2008]
  Nyckelord :Pathos; marknadsföring; icke-vinstdrivande organisationer; unicef; aids; semiotisk analys;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 15. Försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse med föreskrift om ALKOLÅS

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Jesper Jonsson; Åsa Nyman; [2003]
  Nyckelord :Trafik och trafiksäkerhet;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att ge läsaren en lättbegriplig och sammanfattande bild av vad det innebär att deltaga i försöksverksamheten med villkorlig körkortsåterkallelse med föreskrift om alkolås. Alkolåset är ett instrument som är förbundet med bilens tändningssystem. LÄS MER