Sökning: "jesper jonsson"

Visar resultat 6 - 10 av 15 uppsatser innehållade orden jesper jonsson.

 1. 6. VERA - Virtual Emergency RoomAdministrator : En prototyp av framtidens digitala akutjournal

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Josef Atoui; Viktor Bäckman; Felix Lindgren; Johan Runestam; Rachel Homssi; Tommy Johansson; Jesper Jonsson; Simon Wijk Stranius; [2020]
  Nyckelord :Digital akutjournal; Akutmottagning; Digitalisering; akutvård; webbapplikation; datateknik; mjukvaruteknik; pum; programvaruutvecklingsmetodik;

  Sammanfattning : Denna rapport är en beskrivning av ett kandidatarbete utfört som del av kursen TDDD96 - Kandidatprojekt i programvaruutveckling vid Linköpings universitet. Teamet som utförde arbetet bestod av åtta ingenjörsstudenter som studerar på data- respektive mjukvaruteknikprogrammet. LÄS MER

 2. 7. A study on the characteristics of spreading news on Twitter : The influence social media has on society

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jesper Holmström; Daniel Jonsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The spreading of news on social media is a complex process and sought-after skill in today’s society. People spreading political beliefs, marketing teams who want to make money and people who want to achieve fame are all trying to understand the best way to influence others. LÄS MER

 3. 8. Det uppmärksammade barnomhändertagandet : En kvalitativ innehållsanalys av hur svenska medier framställer omhändertagande av barn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jesper Olsson; Alexandra Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Social constructionism; Media; Child Protective Services; Compulsory care; Socialtjänsten; Social konstruktivism; Tvångsvård; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how newspapers construct the image of childcare in Sweden. To be more specific the aim was to explore and understand how media describes the work that social services are doing when they investigate the need of childcare or decide to emancipate a child from their parents. LÄS MER

 4. 9. Underprissättning, en investerares dröm : En kvantitativ studie av underprissättning beroende av branschtillhörighet och bolagsegenskaper

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Kristian Eriksson; Jesper Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Underpricing; IPO; Revenue; Turnover growth; Tech industry; Age; Number of Employees; Börsnotering Introduktion; Asymmetrisk information; Teckningskurs; Första dagsavkastning; Underprissättning; Underwriter; Nasdaq OMX; First North; Aktietorget; Nordic MTF; Techbranschen;

  Sammanfattning : Underpricing is a subject that is well documented, there is a lot of different theories that claims special traits of companies that affect underpricing which some of these are age, growth and size of a company. There is also a difference amongst industries and especially the Tech industry which show a higher percentage of underpricing. LÄS MER

 5. 10. Ökad prestation genom minskad konsumtion? En studie av svenska alkoholproducenters sociala ansvarstagande

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Dennis Jonsson; August Köpberg; Jesper Magnusson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER