Sökning: "jesper lundberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden jesper lundberg.

 1. 1. Grönytor i kommunala översiktsplaner : En studie av värderingar och strategier

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Jesper Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Urban greenspace; Urban densification; Comprehensive municipal planning;

  Sammanfattning : Urban greenspace has the potential to bring a lot of positive effects to the urban environment. Better health for its residents, increased biodiversity as well as helping the city adapt to the changing climate, to name a few examples. At the same time, the current planning paradigm in Sweden values the creation of dense urban environments. LÄS MER

 2. 2. Operativ transportplanering hos Gerdas Bröd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Jesper Carlén; Hans Lundberg; [2018]
  Nyckelord :distribution; route planning; objective function; planning management; SME-business; distribution; ruttplanering; målfunktioner; planering styrning; SME-företag;

  Sammanfattning : Med fokus på distribution behandlar denna rapport planerandet och utförandet av ruttplaneringen hos fallföretaget Gerdas Bröd i Grästorp AB. Utifrån antagandet att resurserna är begränsade hos Gerdas så presenteras ruttförslag utifrån målfunktionerna fyllnadsgrad och minsta möjliga körsträcka. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering och analys av batchstorlekar, produktsekvenser och omställningstider

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Jesper Lundberg; Ronja Mehtonen; [2015]
  Nyckelord :Processing flows; throughput per hour; simulation model; changeovers; optimization; buffer; portal; operation; input data; buffer; cycle time; sequence; Bearbetning flöden; takt per timme; simuleringsmodell; omställningar; optimering; buffert; portal; operation; indata; lager; cykeltid; sekvens.;

  Sammanfattning : Volvo GTO is one of the strongest brands in the truck industry, with a long and proud history of world-leading innovations. The factory in Skövde produces diesel engines of various sizes to Volvo GTO. The project has been carried out on the processing part of grovdel crankshaft. LÄS MER

 4. 4. Sexuellt våld som strategi och taktik i väpnade konflikter : En kvalitativ litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Jesper Lundberg; [2013]
  Nyckelord :Sexuellt våld; Strategi; Taktik;

  Sammanfattning : Sexuellt våld har förekommit frekvent i krig genom historien. På senare år har FN publicerat en rad olika publikationer som fastslår att sexuellt våld förekommer som taktik och strategi i krig. LÄS MER

 5. 5. "Hen kan du vara själv gubbkärring" : debatten om det könsneutrala pronomenet "hen" i svensk storstadspress

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Laura Verina; Cecilia Lundberg; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi undersökt hur debatten om det könsneutrala pronomenet "hen" såg ut i svensk storstadspress, perioden efter utgivningen av barnboken Kivi och Monsterhund, skriven av Jesper Lundqvist, där "hen" används genomgående. Undersökningen baseras på en kvantitativ samt en kvalitativ analys av texter från tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Metro, Aftonbladet, Expressen, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, Göteborgs-Tidningen, Göteborgs- Posten och Dagen. LÄS MER