Sökning: "jigg"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet jigg.

 1. 1. Effects of Beam Search Algorithm on Machine Generated Music

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kartik Mudaliar; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis, we are trying to understand the correlation between the beam-search algorithm and plagiarism. We are training a Long Shortterm Memory (LSTM) network, on a larger data-set of music transcriptions. During sampling from the model, we are employing the beam-search algorithm to generate a specific kind of traditional Irish dance music i. LÄS MER

 2. 2. Gerade kantlister : En studie i olika tekniker

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för design

  Författare :Joel Holm; [2017]
  Nyckelord :gering; jigg; justersåg; gerklipp;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om geringar av kantlister på fanerade skivor i möbler. Uppsatsen är dels en studie i redan befintlig litteratur och studentuppsatser, men är till största del byggd på praktiska studier gjorda med olika tekniker för att ta reda på vad som är den lämpligaste metoden för att nå det bästa resultatet. LÄS MER

 3. 3. Tactility and ergonomics : A study of human perception and material of steering wheels in buses

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Martina Grimme; Malin Sandström; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Many people consider design as how a product forms to be an attractive and qualitative product, and that the essential is the appearance of the product. However, design is much more than that since the vital reason is to satisfy the intended customer or user in many aspects. LÄS MER