Sökning: "jihadism"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet jihadism.

 1. 1. Metoder för lärares arbete mot våldsbejakande islamistisk extremism

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hugo Duregård; [2019]
  Nyckelord :våldsbejakande; extremism; islamism; motverka; skola; lärare; metod; bemöta; radikalisering; jihadism;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att kartlägga vilka för lärare tillämpbara metoder som av forskare förts fram för att motverka och bemöta islamistisk våldsbejakande extremism i skolan. Empirin utgörs av vetenskapliga artiklar, myndighetsrapporter och metodmaterial, företrädesvis sådana som skrivits på svenska under perioden 2013 till 2018. LÄS MER

 2. 2. The role of women in a changing IS, A study of the correlation between successes, setbacks and the role of women in the Islamic State

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Anna Zahlin; [2019]
  Nyckelord :Islamic State; IS; Women; Extremism; Process tracing; Jihadism;

  Sammanfattning : Terrorism is a global problem and the existence of IS has been of global concern. People from all over the world have travelled to the caliphate to fight for IS, and 79 countries and organizations with USA in the lead has fought the battles against IS. LÄS MER

 3. 3. In the Name of Ideology : Assessing the role of Ideology in Salafi Jihadist groups readiness to negotiate

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Marie Riquier; [2019]
  Nyckelord :Salafi-jihadism; Terrorism; Ideology; Organizational factors; Negotiations; Syria; Egypt;

  Sammanfattning : This study aims to contribute to the scholarly literature on terrorism and negotiations by contributing to the debate on the relationship between ideology and organizational factors in explaining armed groups behavior. It is argued organizational factors influence the lethality of terrorist groups, more than ideology does. LÄS MER

 4. 4. Fundamentalist Separation or Extremist Indoctrination: Salafism in Contemporary Society. A study of preventative practices’ adaptation to Salafist Radicalisation in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Martin Henningsson; [2019]
  Nyckelord :Salafism; Purist Salafism; Jihadist Salafism; Radicalisation; Prevention; Deradicalisation; Violent Extremism; Legal pluralism; Sweden; Social Sciences;

  Sammanfattning : Salafism is a fundamentalist belief of Islam and its believers strive to live like their forefathers did. In Sweden, the group aim for peaceful segregation and isolation among their believers, rejects modernity and avoid socialisation with Western society and its inhabitants. LÄS MER

 5. 5. ‘War of Theology’: The Theological Aspect of the Split between Jabhat al-Nusra and the Islamic State in Iraq in 2013.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för Mellanösternstudier

  Författare :Orwa Ajjoub; [2018]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : On the morning of the 8th of April 2013, the world woke up to Abu Bakr Al- Baghdadi, the leader of what was called the Islamic State in Iraq or ISI, announcing the expansion of his group from Iraq into Syria. Al-Baghdadi also announced the merger of ISI and Jabhat al-Nusra (JN) into a new group called the Islamic State in Iraq and al-Sham or ISIS. LÄS MER