Sökning: "jimmy gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden jimmy gustafsson.

 1. 1. Digitalisering och lärande i teknikundervisning ur ett elevperspektiv : Ett undervisningsförsök i årskurs 7-9

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Jimmy Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :digitalisering; teknikundervisning; fysisk modellering; digital modellering; undervisningsförsök;

  Sammanfattning : Digitaliseringen i samhället påverkar alla medborgare och skolan är inget undantag. Digitala verktyg finns överallt i elevernas vardag och även i klassrummen. LÄS MER

 2. 2. Evolving Neuromodulatory Topologies for Plasticity in Video Game Playing

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Jimmy Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :Neuromodulation; Neural Networks; Neuroevolution; Lifelong Learning; Neuromodulation; Neurala Nätverk; Neuroevolution; livslångt lärande;

  Sammanfattning : In the last decades neural networks have become more frequent in video games. Neuroevolution helps us generate optimal network topologies for specific tasks, but there are still still unexplored areas of neuroevolution, and ways of improving the performance of neural networks, which we could utilize for video game playing. LÄS MER

 3. 3. Ideologi, representation och likformighet : En studie av sju svenska riksdagspartier 1994 kontra 2014

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Joacim Tornéus; Jimmy Gustafsson; [2014]
  Nyckelord :Svenska partier; politiska ideologier; demokratisk representation;

  Sammanfattning : Flera politiska teorier har under 1900-talet talat om hur moderna demokratiska partier riskerar bli mer lika varandra. Denna undersöknings syfte är att undersöka om detta förefaller vara fallet i Sverige mellan åren 1994 och 2014. LÄS MER

 4. 4. Kokset för utomhusbruk : Med upplevelsen och maten i fokus

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Jimmy Gustafsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Oftast är rasterna de bästa ögonblicken i en naturupplevelse.Oavsett om man vandrar, paddlar kajak, är ute med båten, uteoch fiskar eller jagar eller bara tar en skogspromenad är matrastenofta en stund att sätta sig ner och betrakta omgivningen, ta av sigskorna och se ut över landskapet.Och maten smakar ju alltid mycket bättre ute. LÄS MER

 5. 5. Rollspel för revisorer – en undersökning av revisorns roll vid nedskrivningsprövning av goodwill

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jimmy Gustafsson; Johan Olsson; Karin Svensson; [2013]
  Nyckelord :IFRS; goodwill; nedskrivningsprövning; revisorns roll; förväntningar; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER