Sökning: "joan acker"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden joan acker.

 1. 1. En könad skola -Hur samhällskunskapslärare förhåller sig till att skolan som organisation är könad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lina Johansson; [2020]
  Nyckelord :Gendered organization; social studies; gendered school;

  Sammanfattning : Today there is an increased interest in understanding how organizations are gendered, which this study is based on, and the aim is to investigate how teachers in social science relate to the fact that the school is gendered. Through interviews, the study responds to how teachers express their awareness about that the school organization is gendered, how they express that it is and whether they have strategies to adapt to it. LÄS MER

 2. 2. Kvinnan och karriären : En kvantitativ studie i kvinnors karriärmöjligheter i försvarsmakten

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Elena Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :Genusvetenskap; genus; Försvarsmakten; karriär; kvinnor; Acker; Kanter;

  Sammanfattning : Women in the Armed Forces all over the world are in minority in general. In the Swedish Armed Forces only 7% of the officers are female and for every hierarchal step the percentage decreases. The aim of this study is to increase the knowledge of genderrelations in maledominated organizations where a pressure exists to change these relations. LÄS MER

 3. 3. The Devil is in the details: A feminist inquiry into diversity initiatives within the Swedish Private Sector

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Muthoni Muriithi; [2016-10-10]
  Nyckelord :Diversity; Gender Equality; Capitalism; Neoliberalism; Postcolonial Private Sector; Racialization; Sweden;

  Sammanfattning : Diversity and gender equality are key buzzwords within the private sector in Sweden. The aim of my thesis was to interrogate how diversity is understood within the private sector in Sweden and identify key motivations for its popularity. LÄS MER

 4. 4. Jämställdhetspolitik på regional nivå : En jämförande studie av jämställdhetspolitiken i Region Värmland, Region Halland och Västra Götalandsregionen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Persson Johanna; [2016]
  Nyckelord :Gender mainstreaming; gender equality; growth; regional development.;

  Sammanfattning : This thesis deals with three different regions’ gender policy in relation to regional growth. According to previous research, there is a liaison between gender equality and economic growth. LÄS MER

 5. 5. Är din högsta chef en man? - En kvalitativ studie om kvinnors underrepresentation på högre ledande positioner.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ellinor Bencsik; Alexandra Bodor; [2015]
  Nyckelord :könsroller; Genus; social konstruktion; könad organisation; ledarskap.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syfte är att belysa och förstå kvinnors underrepresentation på högre ledande positioner i arbetslivet, det gör vi genom att undersöka vad som är könsskapande i organisationer och hur det uttrycks. Genom samtalsintervjuer med kvinnliga ledarskapsstudenter vid Malmö Högskola ämnar vi få en djupare inblick dels i personliga erfarenheter men också i åsikter om ledarskapet i praktiken. LÄS MER