Sökning: "job ads"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden job ads.

 1. 1. Kan övergången till tillitsbaserad styrning och ledning utläsas i platsannonser? - En analys av platsannonser från två decennier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Josefin Halldén; Åsa Björkdahl; [2020-09-02]
  Nyckelord :New Public Management; Tillitsbaserad styrning och ledning; Platsannons;

  Sammanfattning : In recent years, Swedish public sector has undergone a change in its governance andmanagement model, from the so called New Public Management to a model where trust playsa key role. In comparison to the more heroic vision of a strong leader within New PublicManagement, Trust-leadership attaches importance to the leader being humble and trustinghis or her employees, which achieves mutual trust between the manager and the employees. LÄS MER

 2. 2. Matching Job Applicants to Free Text Job Ads Using Semantic Networks and Natural Language Inference

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anton Thun; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Automated e-recruitment systems have been a focus for research in the past decade due to the amount of work required to screen suitable applicants to a job post, whose resumés and job ads are commonly submitted as free text. While recruitment organizations have data concerning applicant resumés and job ad descriptions, resumés are often confidential, limiting the use of direct deep learning methods. LÄS MER

 3. 3. Hur går talet om chefer? : En kritisk diskurspsykologisk studie av platsannonser riktade mot svensk arbetsmarknad.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :El-yassir Haebat; [2019]
  Nyckelord :Leadership; job advertisements; critical discourse psychol- ogy; interpretative repertiores; subject positions;

  Sammanfattning : By studying what job ads convey, you can get a picture of the values that prevail in the labour market at a given time (Helgesson, 2001). The aim of the study was to highlight the construction of leadership in job advertisements. LÄS MER

 4. 4. Personal characteristics in job ads : Strategic communication in urban and rural municipalities

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Aleksander Teigen; [2019]
  Nyckelord :Job classifieds; urban rural municipalities; strategic communication; big five theory; chi-square; Platsannonser; storstad landsbygd; strategisk kommunikation; femfaktorteorin; chi2;

  Sammanfattning : Platsannonser är medveten kommunikation från arbetsgivare med avsikten att framförallt locka nya medarbetare, men fungerar även som marknadsföring av den rekryterande organisationen. I platsannonser är efterfrågan på personliga egenskaper hos den som ska anställas ett vanligt förekommande fenomen. LÄS MER

 5. 5. Public libraries and digital competences. : A mixed-method analysis of job ads and professional views.

  Master-uppsats,

  Författare :Anita Boffano; [2019]
  Nyckelord :Digital competence; public library; librarian; content analysis; job advertisements; semi-structured interview.;

  Sammanfattning : Technological advancements and digital tools have radically changed the professional profile of public librarians and yet little has been researched about the practical influence these changes have had on the digital competences that the professionals need in their daily work. The goal of the present paper is to examine which digital competences are required of the modern public librarian. LÄS MER