Sökning: "job embeddedness"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden job embeddedness.

 1. 1. I'm not a psychologist, I'm not a school nurse, I am a teacher: A qualitative study about how former teachers view their reasons for leaving the occupation

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Markus Eriksson; Johanna Hansson-Dahl; [2020]
  Nyckelord :teacher; voluntary turnover; turnover intention; public sector; educational staff;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore how former teachers view their reasons for leaving the teaching occupation in the context of the Swedish compulsory school. The study took a qualitative form where nine semi-structured interviews were conducted. The participants were all former teachers, including a number of first teachers. LÄS MER

 2. 2. Ett verktyg för att förstå vad som får anställda att stanna respektive lämna små och medelstora företag : En studie baserad på job embeddedness theory

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Adam Valfridsson; Tobias Bergenudd; [2020]
  Nyckelord :Job embeddedness theory; employee retention; intention to leave; small and mediumsized enterprises.; Job embeddedness theory; behålla personal; intentioner att lämna; små och medelstora företag;

  Sammanfattning : Små och medelstora företag står inför utmaningar med att behålla personal, där job embeddedness theory kan fungera som ett verktyg för små och medelstora företag i deras arbete med att behålla personal. Syftet med studien är att beskriva vad som får personal att vilja stanna respektive lämna i små och medelstora företag utifrån aspekterna 1) relation 2) passform och 3) uppoffringar. LÄS MER

 3. 3. Varför statligt anställda tjänstemän väljer att stanna i organisationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Angelica Hammarström; Victoria Sunnerhage; [2019]
  Nyckelord :Statlig myndighet; job embeddedness; arbetsliv;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utifrån teorin job embeddedness undersöka vilka anledningar anställda inom den offentliga sektorn med tjänstemannabefattning anser viktiga för att stanna kvar på sin arbetsplats. Studien genomfördes kvalitativt genom semistrukturerade intervjuer med nio stycken tjänstemän från tre olika myndigheter i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Som man bäddar får man ligga - En studie om inbäddning i arbetet och att behålla personal i idéburna organisationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Jenny Dirhammar; Victoria Åhl; [2018-06-21]
  Nyckelord :job embeddedness; retaining personnel; idea-based organization;

  Sammanfattning : This paper examines the study area of retaining personnel. The purpose of the study is to contribute knowledge on how idea-based organizations should work in retaining personnel. Data was gathered through seven semi structured interviews with employees working within social work in an idea-based organization. LÄS MER

 5. 5. Det är lönen som räknas, eller? : En uppföljning av Ludvika kommuns lönesatsning påsocialsekreterare 2016

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Elin Emanuelz; Emma Nordh; [2017]
  Nyckelord :pay; social security; workload; job embeddedness; psychological contract; motivational factors; lönesatsning; socialsekreterare; arbetsbelastning; job embeddedness; arbetslivsförankring; psykologiska kontrakt; motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Det har varit stor uppmärksamhet kring socialsekreterare och deras arbetslivssituation under de senaste åren. Denna fråga är relevant för alla parter på arbetsmarknaden och således ett centralt ämne för personal- och arbetslivsprogrammets slutliga examinationsuppsats. LÄS MER