Sökning: "job insecurity"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden job insecurity.

 1. 1. Hur slår samhällsomvandlingarna mot mediabranschens arbetstillfredsställelse? : En kvantitativ fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ahlsröd Simone; Elsa Melander; [2019]
  Nyckelord :arbetstillfredsställelse; rättvis arbetsgivare; lönetillfredsställelse; ålder; kön; mediabranschen;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på huruvida upplevelsen av rättvis arbetsgivare, anställningsotrygghet, lönetillfredsställelse, ålder och kön påverkade upplevd arbetstillfredsställelse hos arbetstagare inom en kommunikationsbyrå i mediabranschen. Studien var av kvantitativ karaktär och genomfördes via ett webbaserat enkätformulär. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av att vårda en närstående med demenssjukdom : En deskriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Josefine Andersson; Caroline Rosén; [2018]
  Nyckelord :Dementia; Experience; Family caregiver; Demenssjukdom; Närståendevårdare; Upplevelse;

  Sammanfattning : Background: Today, approximately 160,000 people live with dementia in Sweden and globally, the number of affected people is approximately 50 million. Dementia is a collective name for a variety of brain diseases that occur from brain damage. LÄS MER

 3. 3. Emotional Intelligence and Job Insecurity: Gender Differences Between Employees

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Maria Palmcrantz; [2018]
  Nyckelord :emotional intelligence; job insecurity; gender differences; employees;

  Sammanfattning : Emotional intelligence and job insecurity are important to study because they can have an impact both on an individual’s professional and personal life; however, research on emotional intelligence and job insecurity is contradictory. The aim of the present study was to investigate whether there were gender differences in emotional intelligence and job insecurity in employees in a Swedish sample. LÄS MER

 4. 4. "Måste jag ha med mig mobilen i duschen?" : En studie om ungas upplevelser av otrygga anställningar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Julia Engström; [2018]
  Nyckelord :precarious work; job insecurity; otrygga anställningar; allmän visstidsanställning;

  Sammanfattning : Tidsbegränsade anställningar har ökat i Sverige sedan 90-talet och fortsätter ännu att öka. Dessa anställningar diskuteras flitigt i media och den negativa påverkan på de anställda är mest framträdande. LÄS MER

 5. 5. "Måla fan på väggen" -En kvalitativ studie om anställdas upplevelser av och strategier i en neddragningsprocess i en offentlig organisation

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sandra Torpling; Alexander Sjöstrand; [2018]
  Nyckelord :Neddragning; Cutback management; Förändringsledarskap; Offentlig organisation; Organizational behavior; Upplevelser; Strategier; Change management; Public organization; Experiences; Strategies;

  Sammanfattning : This study focuses on employees in a public organization and their experiences of cutback management. In January 2017, the Swedish Migration Agency decided to initiate a cutback process in which a large number of employees risked losing their job. LÄS MER