Sökning: "jobb effektivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden jobb effektivitet.

 1. 1. Challenges of creating a value proposition for improved radiation technology in the society : A case study of a nuclear scanner

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :MISBAH BIN HOSSAIN; LINNEA LUNDBLAD; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The developed radiation detection system, in the form of a nuclear scanner, is in practice applicable and usable in today's society. However, the question still remains on how to create a business around this type of product. It is important to know a product's value, what problems it solves, and what job it is expected to do. LÄS MER

 2. 2. Från arbetsmarknadsutbildning till jobb : vad utmärker de utbildningar som framgångsrikast får sina deltagare i arbete?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jan Larsson; [2020]
  Nyckelord :arbetsmarknad; matchning; effektivitet; benchmark; yrkesutbildning;

  Sammanfattning : Den svenska arbetsmarknadspolitiken håller på att ”reformeras i grunden” som det står i Januariavtalet. I princip all förmedling flyttas från Arbetsförmedlingen till privata aktörer. LÄS MER

 3. 3. Hantering av CNC-program i tillverkande miljöer

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Elle Edström; Alex Warris; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I en tillverkande miljö arbetar maskiner baserat på den kod, så kallad numerical control (NC) eller computer numerical control (CNC), som matas in. Dessa CNCprogram skrivs för att maskiner ska utföra jobb i en sekvens, och behöver ändras vid exempelvis förändringar i kundordrar eller materialskillnader. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskan i rationaliseringstiderna : En kvalitativ studie om sjuksköterskors upplevelser av omstruktureringar inom vården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hanna Bergqvist; [2015]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; omstrukturering; rationalisering; byråkrati;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondena har det skett ett flertal omstruktureringar inom vården, som influerats av industrins tekniska sätt att tänka, samt av New Public Management (NPM) som medfört ett ökat fokus på effektivitet och utnyttjande av resurser. Dessa omstruktureringar har medfört stora förändringar för sjuksköterskorna, där nedskärningar av personal är en del. LÄS MER

 5. 5. Gender, labor and decision-making : the woman’s situation in family businesses in a Swedish agricultural setting

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Annie Roos; [2014]
  Nyckelord :agricultural business; case study; division of labor; explorative; female; gender theory; management; multiple case study; Sweden; women;

  Sammanfattning : The inequality and separation of sexes seen in organizations may lead to inefficient use of human resources. Therefor, a more equal organization could lead to higher productivity and efficiency. LÄS MER