Sökning: "jobbet"

Visar resultat 1 - 5 av 473 uppsatser innehållade ordet jobbet.

 1. 1. DÖDEN OCH ARBETSPLATSEN - En kvalitativ sociologisk studie om att förstå arbetssituationen för en sörjande.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ingrid Orsén; Håkan Robinson; [2020-08-18]
  Nyckelord :arbete; sociologi; sörja; stöd;

  Sammanfattning : Syfte - Ur ett sociologiskt perspektiv skapa förståelse för hur förlusten av en anhörig påverkaten arbetstagares situation på jobbet.Frågeställning - Vilken betydelse för den sörjande hade följande: 1 relationer med chefernapå arbetsplatsen? 2. relationer med kollegorna på arbetsplatsen? 3. LÄS MER

 2. 2. "Man får gråta på jobbet. Det är okej." : En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelse av socialt stöd vid emotionellt påfrestande arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elin Nilsson; Sandra Lorentsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Registered nurses’ perceptions of Trust-Based Public Management at work: A qualitative study

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Bibi Estev; [2020]
  Nyckelord :Trust-Based Public Management; Registered Nurses; trust; care; leadership; New Public Management.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tillitsdelegationen introducerades av regeringen i Sverige 2016 för att främja en mer tillitsbaserad styrning och ledning (TSL) av offentligt styrda verksamheter. I decennier har svensk offentlig sjukvård använt New Public Management för att leda och kontrollera resultat. LÄS MER

 4. 4. Kan fysisk aktivitet minska utmattning och bidra till ökad arbetstrivsel och kreativitet?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Rifat Hassan; [2020]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; inaktivitet; stillasittande; kreativitet; arbetstrivsel; utmattning; träning;

  Sammanfattning : Det sägs att träning kan ge oss bättre förutsättningar för ett långt och lyckligt liv medan för mycket stillasittande kan få motsatta konsekvenser. Men kan fysisk aktivitet också påverka hur människor mår, trivs och beter sig på jobbet? Syftet med den föreliggande studien var att undersöka betydelsen av fysisk aktivitet (och inaktivitet) för medarbetares hälsa, arbetstrivsel och kreativitet. LÄS MER

 5. 5. FÅ STRYK PÅ JOBBET - DÅ HADE JAG INTE VARIT KVAR : En kvalitativ intervjustudie om vårdpersonalens upplevelser av hot och våld på akutmottagningen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Cassandra Stenbäck Hellmouth; Rebecca Tiljander; [2020]
  Nyckelord :Akutmottagning; Hot; Intervjustudie; Upplevelse; Våld; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld förekommer i alla delar av vården, vidare är akutsjukvården en av de verksamheter som är särskilt utsatt. Akutmottagningen tar emot patienter med varierande behov av vård och omvårdnad. Hot och våldssituationerna uppstår mestadels från patienter eller närstående. LÄS MER