Sökning: "jobbet"

Visar resultat 1 - 5 av 503 uppsatser innehållade ordet jobbet.

 1. 1. Kvalitetssäkring utifrån ett principal-agentperspektiv inom städbranschen En fallstudie om gemensamma mål på ett städföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Arabel Maloney; Lovisa Torstensson; [2021-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid städ av offentliga miljöer finns det en allmän uppfattning av att kvaliteten inte lever upp tillde förväntningar som finns. Detta är något som är problematiskt för städföretag. LÄS MER

 2. 2. Distansarbetets påverkan på flyttbenägenhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Carl-Henrik Frick; Daniel Adolfsson; [2021-06-24]
  Nyckelord :Distansarbete; moturbanisering; flyttmönster; flyttbenägenhet; migration; rural;

  Sammanfattning : This study examines teleworkers' experiences of telework and whether this has affected theirtendency to move. New questions are raised in connection with the pandemic which hasincreased the proportion of telework. LÄS MER

 3. 3. “Jag ser ju jobbet resten av dygnet” En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser och hantering av hemarbete.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Östberg; Ida Ardané; [2021-05-31]
  Nyckelord :social worker; teleworking; health; work family border theory; coping;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to examine experiences of social workers regarding working from home, that have arisen due to Covid-19. More specifically their experiences and management of physical, mental and social health. LÄS MER

 4. 4. ''Det är en del av jobbet, men det borde inte vara det'' - En kvalitativ studie om hur socialsekreterare definierar och förhåller sig till hot och våld inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Blerina Demiqi; Faraz Ahmed; [2021]
  Nyckelord :Social services; the construction of threats and violence; work-related threats and violence; street-level bureaucracy; interviews; social workers; workplace violence; Social Sciences;

  Sammanfattning : Now and then you can read about the threats and violence that occur at different workplaces, it’s common for social workers to be exposed to threats and violence. Studies have shown that people working within social services are more exposed to threats and violence compared to people with other occupations. LÄS MER

 5. 5. HUR STOR BETYDELSE HAR SOCIALT STÖD I ARBETET FÖR GENERELL LIVSKVALITET?

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Marika Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :Nyckelord: generell livskvalitet; socialt stöd; arbetstillfredsställelse; BBQ;

  Sammanfattning : I denna enkätstudie deltog 128 personer från bildningen vid en liten kommun i Finland. De var tillstörsta delen undervisningspersonal. Tidigare forskning har visat att arbetstillfredsställelse har ettpositivt samband med allmän livstillfredsställelse. LÄS MER