Sökning: "jobbet"

Visar resultat 1 - 5 av 528 uppsatser innehållade ordet jobbet.

 1. 1. Ny på jobbet när kontoret är stängt? : En kvalitativ studie av nyanställdas upplevda arbetsplatsintroduktion genomförd på distans

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Vanja Gorgi; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Normbrytande kvinnor : - En kvalitativ studie om kvinnliga lagerarbetare

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nathalie Engshagen; Ninsun-Sima Bahho; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Feeling belonging to your work group can be a fundamental factor for wellbeing at work,however, for minority groups the sense of belonging can be limited. The purpose of this studyis to gain a deeper understanding of how women experience, and adapt, in a male-dominatedworkplace. LÄS MER

 3. 3. Vi fick inget för att vi räddade världen : En kvalitativ studie om sjukvårdspersonalens upplevelse av att arbeta under SARS-CoV-2 (Covid-19)-pandemin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Mitra Ghanbari; Ulrika Turesson; [2022]
  Nyckelord :covid-19; mental health; pandemic; SARS-CoV-2; crisis management; qualitative interview study; covid-19; mental hälsa; pandemi; SARS-CoV-2; krishantering; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : I mars 2020 drabbades världen av en pandemi kopplat till viruset Covid-19 (SARS-CoV-2). I Sverige som i resten av världen har sjukvårdspersonalen varit tvungna att jobba under hög belastning i stressiga arbetssituationer som resultat av denna pandemi. LÄS MER

 4. 4. “Vi stänger kontorsdörren och pratar med folk via en skärm, fast vi har kollegor på jobbet” : En studie om social interaktion och gemenskap i digitala team

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elma Hamzagić; Madelene Julin; [2022]
  Nyckelord :Virtual teams; digital teams; fellowship; social interaction; organizational support structures; Virtuella team; digitala team; gemenskap; social interaktion; organisatoriska stödstrukturer;

  Sammanfattning : The development in today's labor market is characterized by digitalization and it is becoming increasingly common to work in teams where collaboration mainly takes place in digital forums. The new ways of working cause challenges regarding fellowship and social interaction in digital teams. LÄS MER

 5. 5. Toru Takemitsu’s Toward the Sea: The Night Et impresjonistisk og symbolsk musikkverk

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Fredrik Seines; [2022]
  Nyckelord :Musikk; Gitar; Takemitsu; Impresjonistisk; Teknisk; Symbolsk; Partitur; Intervju; Performing Arts;

  Sammanfattning : Ämne/område: Jeg ønsker å belyse kreative måter å jobbe med innstudering som kan åpne for en klar og god forståelse av det musikalske innholdet i Toru Takemitsu’s The Night. Jeg kommer til å diskutere strategier og metoder som vil være relevant for musikken. LÄS MER