Sökning: "jobbet"

Visar resultat 1 - 5 av 477 uppsatser innehållade ordet jobbet.

 1. 1. ''Det är en del av jobbet, men det borde inte vara det'' - En kvalitativ studie om hur socialsekreterare definierar och förhåller sig till hot och våld inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Blerina Demiqi; Faraz Ahmed; [2021]
  Nyckelord :Social services; the construction of threats and violence; work-related threats and violence; street-level bureaucracy; interviews; social workers; workplace violence; Social Sciences;

  Sammanfattning : Now and then you can read about the threats and violence that occur at different workplaces, it’s common for social workers to be exposed to threats and violence. Studies have shown that people working within social services are more exposed to threats and violence compared to people with other occupations. LÄS MER

 2. 2. DÖDEN OCH ARBETSPLATSEN - En kvalitativ sociologisk studie om att förstå arbetssituationen för en sörjande.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ingrid Orsén; Håkan Robinson; [2020-08-18]
  Nyckelord :arbete; sociologi; sörja; stöd;

  Sammanfattning : Syfte - Ur ett sociologiskt perspektiv skapa förståelse för hur förlusten av en anhörig påverkaten arbetstagares situation på jobbet.Frågeställning - Vilken betydelse för den sörjande hade följande: 1 relationer med chefernapå arbetsplatsen? 2. relationer med kollegorna på arbetsplatsen? 3. LÄS MER

 3. 3. "Man får gråta på jobbet. Det är okej." : En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelse av socialt stöd vid emotionellt påfrestande arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elin Nilsson; Sandra Lorentsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att må bra på jobbet : En fallstudie om arbetsmiljöarbetet och hälsofrämjande processer inom servicebranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Elias Gergin; [2020]
  Nyckelord :arbetsmiljöarbetet; hälsofrämjande processer; hälsa; stress; psykisk ohälsa; salutogena perspektiv och human lean;

  Sammanfattning : Den psykiska hälsans vikt, i människans välmående är av stor betydelse för att den enskilda individen skall kunna leverera på sina arbetsuppgifter. Då den psykiska ohälsan idag är ett av de snabbt växande hoten mot människans hälsa är det ett ämne som är viktigt att lyfta fram kring arbetsplatsen. LÄS MER

 5. 5. Kan fysisk aktivitet minska utmattning och bidra till ökad arbetstrivsel och kreativitet?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Rifat Hassan; [2020]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; inaktivitet; stillasittande; kreativitet; arbetstrivsel; utmattning; träning;

  Sammanfattning : Det sägs att träning kan ge oss bättre förutsättningar för ett långt och lyckligt liv medan för mycket stillasittande kan få motsatta konsekvenser. Men kan fysisk aktivitet också påverka hur människor mår, trivs och beter sig på jobbet? Syftet med den föreliggande studien var att undersöka betydelsen av fysisk aktivitet (och inaktivitet) för medarbetares hälsa, arbetstrivsel och kreativitet. LÄS MER