Sökning: "jobbet"

Visar resultat 11 - 15 av 425 uppsatser innehållade ordet jobbet.

 1. 11. Brolle ny på jobbet : En studie om RPAs påverkan på digital arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Anton Chronwall; Jacob Haapala; [2019]
  Nyckelord :Robotic process automation; Digital arbetsmiljö; Oro; Kulturförändring;

  Sammanfattning : Den ökade datakraften och digitaliseringen av arbete har bidragit till möjligheten att automatisera processer. En metod för att automatisera processer är med Robotic Process Automation (RPA), vilket utför regelstyrda uppgifter baserat på detaljerade processbeskrivningar. Användningen av RPA blir allt vanligare inom den offentliga sektorn. LÄS MER

 2. 12. "Arbetare måste arbeta." - En studie om hur ojämlikhet organiseras inom den kommunala hemtjänsten

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :El Häkkinen; [2019]
  Nyckelord :ojämlikhet; ojämlikhetsregim; organisering; kön genus; sexualitet; klass; ras etnicitet; intersektionalitet; hemtjänst;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utifrån ett intersektionellt perspektiv undersöka organiseringsprocesser inom den kommunala förvaltningen som konstruerar och reproducerar ojämlikhet. Frågeställningen om hur ojämlikhet konstrueras och reproduceras i organiseringen av den kommunala hemtjänsten undersöks med utgångpunkt i betydelsen av kön/genus, sexualitet, klass och ”ras”/etnicitet. LÄS MER

 3. 13. Development of Ferroelectric Hafnium Oxide for Negative Capacitance Field Effect Transistors

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Robin Atle; [2019]
  Nyckelord :Un-doped ferroelectricity; HfO2; Hafnium oxide; ALD; Atomic Layer Deposition; Hysteresis; P-E; polarization; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With the transistor being the workhorse in modern electronics it has been vastly improved since its invention. However, the previous go-to improvement method of scaling it down has reached a dead end. Power dissipation has become a large concern and is in need of a solution. LÄS MER

 4. 14. Soffliggare på jobbet : En kvantitativ studie om ickevals-alternativen i de fyra stora avtalsområdena inom den kollektivavtalade tjänstepensionen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Ivar Wahlstein; [2019]
  Nyckelord :Occupational pension; default alternative; CAPM; beta; Jensen s alpha; Tjänstepension; ickevals-alternativ; CAPM; beta; Jensens alfa;

  Sammanfattning : Tjänstepensionen utgör en viktig del av en individs pension och prognoser visar att den kommerutgöra en allt större del av den totala pensionen. Trots den ökande betydelsen är kunskapsenkring tjänstepensionen låg. Varje tjänstepensionsavtal har ett ickevals-alternativ som spararesom inte gör ett eget val, soffliggarna, hamnar i. LÄS MER

 5. 15. Stress på jobbet : En litteraturstudie om arbetsrelaterad stress bland sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Feda Sirfy; [2019]
  Nyckelord :Workplace; stress; factors and nurses;

  Sammanfattning : Bakgrund: sjuksköterskor är den största gruppen som drabbas av stress i Sverige. Syfte: Syftet med den här studien är att försöka belysa vilka arbetsrelaterade faktorer som kan orsaka stress bland sjuksköterskor, genom att sammanställa litteraturen som finns inom området. LÄS MER