Sökning: "jobbet"

Visar resultat 16 - 20 av 425 uppsatser innehållade ordet jobbet.

 1. 16. Den digitala teknikens påverkan på människor i arbetslivet : När går man egentligen hem från jobbet?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Elin Siltanen; Zandra Nordmark; [2019]
  Nyckelord :Digital teknik; digitalisering; tillgänglighet; flexibilitet; kommunikation; balans;

  Sammanfattning : Studien syftar till att skapa en fördjupad förståelse för hur användningen av digital teknik i arbetet upplevs samt hur arbetet tar sig in i sfären det övriga livet. Vi vill ta reda på upplevelserna av att arbeta med digital teknik och hur möjligheten till att vara ständigt tillgänglig för arbetet upplevs. LÄS MER

 2. 17. Peptide fragment screening towards a new inhibitor of neutrophil elastase

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Tomas Szakacs; [2019]
  Nyckelord :pharmaceutical technology; läkemedelsteknologi; Chemistry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The main purpose of this master thesis was to test a novel approach of finding leads for new pharmaceuticals, by using Solid Phase Peptide Synthesis (SPPS) in combination with Weak Affinity Chromatography (WAC). Put in a more concrete way, the objective was to find a lead for a better human neutrophil elastase inhibitor. LÄS MER

 3. 18. Metabola förändringar vid ökad fettvävnad och framgångsrik viktnedgång hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Hanna-Cajsa Forsberg; Frida Olsson; [2019]
  Nyckelord :metabolism; fettvävnad; insulinresistens; cancer; inflammation; högt blodtryck; övervikt; hund; viktmottagning; viktnedgång;

  Sammanfattning : Övervikt är ett växande problem hos våra sällskapshundar. Det finns flera möjliga konsekvenser av en ökad kroppsvikt, exempelvis ortopediska, respiratoriska och kardiovaskulära sjukdomar. LÄS MER

 4. 19. Vad krävs för att få jobbet? : En kvalitativ studie om anställningsbarhet i musikbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Olesia Mikhajlovskaia; Valdemar Persson; [2019]
  Nyckelord :Musikbranschen; Anställningsbarhet; Rekrytering; Personlighet; Kompetens; Utbildning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine which characteristics increase a person’s employability in the music industry, more specifically in the creative positions such as A&R, marketing and promotion. The study is qualitative and based on five interviews with people on recruiting positions, such as general managers and human resource managers, at different companies within the music industry. LÄS MER

 5. 20. We are not idealists: A qualitative case study on the role of residents’ climate change concerns in rural mobility practices

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Cathrine Højrup Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :mitigation – everyday mobility – climate change concerns – rural – Kari Marie Norgaard – social practice theory – Denmark; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Citizens concerned about climate change could represent a potential for changes in everyday travel behaviour in a less carbon intensive way, or even put public pressure on governmental decisions to mitigate climate change emissions from the transport sector. Situated in the context of rural residents’ everyday life in Denmark, this study explores how the role of climate change concerns within residents’ everyday travel practices might be understood. LÄS MER