Sökning: "jobbet"

Visar resultat 21 - 25 av 425 uppsatser innehållade ordet jobbet.

 1. 21. Bodens Kommun i 3D

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Albin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : sida 1Sammanfattning:Det här projektet har gåttut på att skapa en slags 3D-miljö över Bodens kommun som man kan använda sig av för olika sakerinom kommunen. Projektetskapades i ArcGis-Pro, skillnaden mellan vanliga ArcGis och Pro är att man kan skapa 3D-miljöer i Pro. LÄS MER

 2. 22. Vad är anledning till att det framkommer konflikter mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och hur undviker man dessa?

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Antoneta Gega; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om miljön på en arbetsplats, förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagagaren. Det interna i företaget. För att kunna ta reda på det valde jag att använda mig av kvantitativ forskning, där jag gjorde en enkätundersökning baserat på åtta frågeställningar. Samt genom kvalitativ metod. LÄS MER

 3. 23. Ett (värdegrunds)arbete, inte bara på jobbet : En kvalitativ textanalys av värdegrundsdokument från svenska statliga myndigheter ur ett kritiskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fanny Jannerlid-Söderberg; Maria Kheder; [2019]
  Nyckelord :Values; organizational culture; critical discourse analysis; state agency; Värdegrund; organisationskultur; kritisk diskursanalys; statlig myndighet.;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie undersöks värdegrundsdokument från fem svenska statliga myndigheter. Studien syftar till att bidra med kunskap om maktrelationen och förväntan gentemot den statligt anställde genom textanalys ur ett kritiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 24. Hur får man se ut på jobbet? - Arbetsgivarens rätt att bestämma över hur arbetstagaren ska se ut på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Cecilia Westerlund; Jenny Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Diskriminering; arbetsledningsrätt; uniform; klädpolicy; utseendekrav; religiösa symboler; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka i vilken utsträckning en arbetsgivare kan bestämma vad en arbetstagare ska ha på sig på arbetsplatsen utan att inskränka på den anställdas skydd mot att bli diskriminerad. Fokus ligger på att bena ut vad som ryms under begreppet arbetsledningsrätt när det gäller arbetstagarens utseende på jobbet samt vilka begränsningar som finns i denna fråga. LÄS MER

 5. 25. När slutar jobbet? En kvalitativ studie kring hur socialsekreterare hanterar sin privata sfär i förhållande till arbetstiden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sandra Grandicki; Maria Wildt; [2019]
  Nyckelord :private sphere; boundaries; work-life; social work; profession; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how social workers look at the boundaries between their private sphere and working hours. Furthermore, it is intended to study how social workers look at work-related situations that may occur in their leisure time and how they handle them. LÄS MER